Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenthithuyvan

Đăng ký: 11-12-2014
Offline Đăng nhập: 14-01-2016 - 19:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

Xét số dư

15-09-2015 - 21:28

1) Chứng minh rằng: $a^{3}+b^{3}+c^{3}\vdots 9$ thì có ít nhất 1 trong 3 số a,b,c chia hết cho 3

2) Tìm n$\mathbb{N}$ để 2$^{n}-1\vdots 7$

3) Cho x,y,z thỏa $x^{2}+y^{2}=z^{2}$. Chứng minh rằng xyz chia hết cho 60


Tìm GTLN của $S_{AEF}$

28-08-2015 - 04:46

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H lên AB,AC

a, Chứng minh:$AH^{3}$=BC.BE.CF=BC.HE.HF

b, AH=x, BC=a(không đổi). Tìm GTLN của $S_{AEF}$


$\frac{25a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+...

23-08-2015 - 04:33

1) Cho a,b,c>0

b,$\frac{25a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+\frac{9c}{a+b}> 12$

2)Cho a,b,c >0. CMR:

a, $\frac{a^{2}}{b+c}+\frac{b^{2}}{c+a}+\frac{c^{2}}{a+b}\geq \frac{a+b+c}{2}$

b,$\frac{a^{3}}{b+c}+\frac{b^{3}}{c+a}+\frac{c^{3}}{a+b}\geq \frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{2}$

c,$\frac{a^{2}}{b}+\frac{b^{2}}{c}+\frac{4c^{2}}{a}\geq a+3b$

d,$\frac{a^{2}}{b+c}+\frac{b^{2}}{c+a}+\frac{c^{2}}{a+b}\geq \frac{1}{9}\left ( 64c-a-b \right )$


Tìm min $P=\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{...

21-08-2015 - 09:36

Tìm min:

$P=\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}$


$\sqrt{9a+1}+\sqrt{9b+1}+\sqrt{9c+1}...

18-08-2015 - 09:12

1.Cho $a,b,c>0$.CMR:

a)$(2a+1)(2b+1)(ab+3)\geq 48ab$

b)$a^{2}(1+b^{2})+b^{2}(1+c^{2})+c^{2}(1+a^{2})\geq 6abc$

2.Cho $a,b,c>0$ và $a+b+c=1$.CMR:

$\sqrt{9a+1}+\sqrt{9b+1}+\sqrt{9c+1}\leq 6$