Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Huy Quang 127

Đăng ký: 11-12-2014
Offline Đăng nhập: 17-02-2015 - 15:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho dẵy số a1, a2, a3, ... tìm Log2015(a2015) – Log2014(a2014)

20-12-2014 - 12:46

Cho a1, a2, a3, …. Là chuỗi số thực dương, sao cho:

1/ với tất các số nguyên dương m, n , chúng ta có amn = ama và

2/ Tồn tại một số thực B, sao cho với các số nguyên dương m < n , chúng ta có

 am < Ban  .

Tìm tất cả các giá trị có thể có của:   Log2015(a2015) – Log2014(a2014)   


Tìm giá trị nhỏ nhất

15-12-2014 - 23:30

Chín số nguyên dương phân biệt được bố trí trong vòng tròn sao cho, tích của 2 số không liền kề bất kỳ trong vòng tròn là bội số của a

và tích của 2 số liền kề bất kỳ không phải là bội số của a. Trong đó, a là một số nguyên dương cố định.

Tìm giá trị nhỏ nhất của a.


Tìm Log2015(n2015) - Log2014(n2014)

15-12-2014 - 23:24

Cho n1, n2, n3 , ... là dãy số thực dương, sao cho: 

+ Với tất cả các số nguyên dương a, b, chúng ta có nab = nanb , và 

+ Tồn tại một số thực R, sao cho với các số nguyên dương a < b, chúng ta có na < Rnb

Tìm tất cả các giá trị có thể có của Log2015(n2015) - Log2014(n2014)