Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


PhuongThao411

Đăng ký: 11-12-2014
Offline Đăng nhập: 15-01-2015 - 21:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho BM < CM. Từ...

22-12-2014 - 20:17

c) goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=180o-goc NEF+goc BNE+goc ABC=180o-goc NEF+goc NBC=180o-goc FEM+goc NBC=90o+goc NME+goc NBC

   =360o-goc FEB-goc ABC-goc EMB+goc NBC=180o+goc AEF+goc NBA-goc EMB=180o+goc NAB+goc NBA-goc EMB

   =180o+goc NAB+goc NBA-goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

Ta co : goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

=> goc ANB+goc ACB=180o


Trong chủ đề: Chứng minh 4x=5y

11-12-2014 - 22:15

Từ đề bài => x7y+xy7+x5y3+x3y5+x2y6+x6y2+x4y4+y8=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4-x2y2+y4)+x3y3(x2+y2)+x2y2(x4+y4)+y4(x2+y2)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4+y4)+y2(x2+y2)(x4+y4)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy+y2=4.(x-y)(x+y)

=>y=4.(x-y)

=>5y=4x