Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Linh Naughty

Đăng ký: 12-12-2014
Offline Đăng nhập: 14-04-2015 - 21:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC ... Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.

17-02-2015 - 23:19

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, một điểm I chuyển động trên cung BC không chứa điểm A (I không trùng với B và C). Đường thẳng vuông góc với IB tại I cắt đường thẳng AC tại E, đường thẳng vuông góc với IC tại I cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, một điểm I chuyển động trên cung BC không chứa điểm A (I không trùng với B và C). Đường thẳng vuông góc với IB tại I cắt đường thẳng AC tại E, đường thẳng vuông góc với IC tại I cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.


$A=\frac{1}{x^{3}}+\frac{1}...

20-12-2014 - 23:20

cho $x,y$ khác $0$ thỏa mãn $x^2+y^2-xy=xy(x+y)$. Tìm Max $A=\frac{1}{x^{3}}+\frac{1}{y^{3}}$