Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Vito Khang Scaletta

Đăng ký: 13-12-2014
Offline Đăng nhập: 05-07-2016 - 07:45
-----

Chủ đề của tôi gửi

Đề thi Olympic tháng 4 TP. HCM lần II (bảng thường - không chuyên)

02-04-2016 - 23:32

File gửi kèm  12920988_1859812757579529_476004142_n.jpg   129.54K   214 Số lần tải

 

(Ai rãnh giải giúp mình câu đếm 3a, câu hình 5b và câu 6 nhá. Mình cám ơn.)


Tính tổng $S=1.2^{1}+2.2^{2}+3.2^{3}+...n.2^{n...

27-01-2016 - 00:11

Tính

$S=1.2^{1}+2.2^{2}+3.2^{3}+...n.2^{n}$


Tính tổng các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau mà mỗi chữ số đó đều lớn hơn 4.

24-01-2016 - 14:16

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều $>4$ ?
b) Tính tổng các chữ số  nói trên ở câu a (mình cần giúp phần này nhé)
Mình ra đáp án là $46666200$ nhưng mà hình như sai rồi.


Tính tổng các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau mà mỗi chữ số đó đều lớn hơn 4.

24-01-2016 - 14:16

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều $>4$ ?
b) Tính tổng các chữ số  nói trên ở câu a (mình cần giúp phần này nhé)
Mình ra đáp án là $46666200$ nhưng mà hình như sai rồi.


$\lim \frac{n}{\sqrt{n^6+n}}$

23-01-2016 - 00:12

Tính giới hạn sau:

$\lim_{x\rightarrow +\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^6+1}}+\frac{2}{\sqrt{n^6+2}}+\frac{3}{\sqrt{n^6+3}}+...+\frac{n}{\sqrt{n^6+n}})$

 

Mọi người có thể chỉ mình cách làm chung của cái dạng chứa căn này được không :D

Ví dụ như cái này nữa...

$\lim_{n\rightarrow +\infty}(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+...+\frac{1}{n+n})$

 

Mọi người giúp mình với, Chủ Nhật này mình đi thi rồi :)