Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Khong Hoang Thao

Đăng ký: 05-08-2006
Offline Đăng nhập: 14-06-2008 - 22:11
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài 3

10-03-2007 - 20:35

Cho $ a_{1} $, $ a_{2} $, ..., :Leftrightarrow ; $ b_{1} $, $ b_{2} $,...,$ b_{n} $ là các số thực. Gọi $ x_{ij} $ là số các chữ số k sao cho $ b_{k} $ :lol: max($ a_{i} $,$ a_{j} $). Giả sử rằng $ x_{ij} $ > 0 mọi i,j chạy từ 1 đến n. Chứng minh rằng tồn tại 1 phép thế chẵn f, 1 phép thế lẻ g sao cho $ \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{ x_{if(i)} }{ x_{ig(i)} } $ :D n

I5

20-01-2007 - 22:20

Trên mặt phẳng, cho một số điểm màu đỏ và một số điểm màu xanh. Người ta nối các điểm khác màu với nhau sao cho hai điều kiện sau được đồng thời thỏa mãn:
1) Mỗi điểm màu đỏ được nối với ít nhất một điểm màu xanh.
2) Mỗi điểm màu xanh được nối với 1 hoặc 2 điểm màu đỏ.
Chứng minh rằng có thể xóa đi không quá một nửa số điểm (trong số các điểm đã cho) sao cho với các điểm còn lại, mỗi điểm màu xanh được nối với đúng một điểm màu đỏ.

Phương trình hàm

29-11-2006 - 21:30

Cho hàm số f:N -> N thỏa mãn f(m + n + mn) = f(m) + f(n) + f(m).f(n) :vdots m,n :vdots N. Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của f(2006)

Pt hàm

11-09-2006 - 16:11

Tìm tất cả các hàm số f(x) thỏa mãn
f(x) = max{x :) 2003.y + x.y :D 2003 - f(y)}