Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yeutoanmaimai1

Đăng ký: 21-12-2014
Offline Đăng nhập: 01-01-2018 - 20:37
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: giá trị nhỏ nhất của biểu thức

02-01-2017 - 15:27

$0<x<\frac{1}{2}\rightarrow  1-2x>0$

Áp dụng bđt Cosi cho 3 số dương x.x.1-2x có 

$x*x*(1-2x)\leq (\frac{x+x+1-2x}{3})^{3}=\frac{1}{27}$

 

 

Bđt Cosi: $(\frac{a+b+c}{3})^{3}\geq abc$


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 2x-2y+\sqr...

15-05-2016 - 20:56

ĐKXĐ

Đặt $\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+1}=u\\ \sqrt{y+1}=v \end{matrix}\right. (u,v \geq 0)$

Khi đó pt (1) tương đương với $u^{2}-2v^{2}+uv=0$

Đến đây chắc được rồi :3

giải đến đó rồi thay vào pt 2 mới có biến =))


Trong chủ đề: Tìm min của $P=\sqrt{x^{2}+y^{2}+5-2x-...

22-01-2016 - 21:00

Từ đầu, bạn thế $x$ bởi $y$

Ta còn $P$ là 1 ẩn 

Đạo hàm thôi

$P=\sqrt{5y^2-10y+8} + \sqrt{5y^2-18y+18} $

Tính $P'=0 <=> x=3 - 2\sqrt{\frac{3}{5}} $

Từ đó thế vô là đc

mình chưa học đạo hàm


Trong chủ đề: Tính AC

19-01-2016 - 22:00

ta có $\frac{1}{AC+1}=\frac{CH}{AB}$

sao lại có cái này?


Trong chủ đề: Tính AC

19-01-2016 - 20:36

Ta có $AD^{2}=AB^{2}+BD^{2}$  

chỗ này sai nè