Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


uahnbu29main

Đăng ký: 04-01-2015
Offline Đăng nhập: 06-01-2021 - 19:32
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\int_{0.5}^1\sqrt{\frac{1-x}{x^2...

02-01-2021 - 11:12

Tích phân sử dụng số phức

 
 
 

Tìm giá trị lớn nhất mà $f(3)$ có thể đạt được.

23-04-2018 - 18:30

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb R$ và có $f(0)=0, f'(x)\leqslant10,\forall x\in\mathbb R$. Tìm giá trị lớn nhất mà $f(3)$ có thể đạt được.


$\cos7x+4\cos^2x+\cos x=\cos^22x+4\cos^4x$

13-04-2018 - 23:42

$\cos7x+4\cos^2x+\cos x=\cos^22x+4\cos^4x$


$2x^2+2x-9=\left(x^2-x-3\right)8^{x^2+3x-6}+\left(x^2+3x-...

05-04-2018 - 00:41

Tìm số nghiệm của phương trình $2x^2+2x-9=\left(x^2-x-3\right)8^{x^2+3x-6}+\left(x^2+3x-6\right)8^{x^2-x-3}$


$\int_0^1x^2\sqrt{x^2+1}dx$

11-02-2018 - 17:24

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y=x^2\sqrt{x^2+1}$, trục $Ox$ và đường thẳng $x=1$ bằng $\frac{a\sqrt{b}-\ln\left(1+\sqrt{b}\right)}{c} (a,b,c\in\mathbb{N})$. Khi đó giá trị của $a+b+c$ là