Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chatditvit

Đăng ký: 04-01-2015
Offline Đăng nhập: 17-07-2016 - 09:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

CMR: $\frac{1}{a}+\frac{a}{b}+ab...

29-04-2016 - 00:11

Cho a,b>0.CMR: $\frac{1}{a}+\frac{a}{b}+ab^2\geq \sqrt{3(a^2+b^2+1)}$


Cho a,b,c là các số nguyên dương sao cho $\sqrt{a}+\sqrt{...

27-04-2016 - 22:35

Cho a,b,c là các số nguyên dương sao cho $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$ là số nguyên.CMR: a,b,c là các số chính phương

 


Tìm tất cả các số nguyên tố p và các số nguyên dương x,y thỏa mãn: $\frac...

27-04-2016 - 22:33

Tìm tất cả các số nguyên tố p và các số nguyên dương x,y thỏa mãn: $\frac{x^3y}{x+y}=p$


CMR: $\sum \frac{a}{1+bc}\leq \sqrt{2...

25-04-2016 - 13:35

Cho a,b,c>0 thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=1$. CMR: $\sum \frac{a}{1+bc}\leq \sqrt{2}$


CMR: EF đi qua trung điểm MH

21-04-2016 - 14:55

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp $\left ( O \right )$.M là điểm trên cung BC không chứa A.H là trực tâm tam giác ABC.Kẻ $ME,MF\perp AB,AC$.Nối MH.CMR: EF đi qua trung điểm MH.