Đến nội dung


vda2000

Đăng ký: 09-01-2015
Offline Đăng nhập: 19-07-2017 - 19:57
****-

Giới thiệu

$\boxed{\textrm{Vương Đình Ân}}$


Thống kê


 • Nhóm: Thành viên
 • Bài viết: 298
 • Lượt xem: 3864
 • Danh hiệu: Thượng sĩ
 • Tuổi: 16 tuổi
 • Ngày sinh: Tháng mười 11, 2000
 • Giới tính
  Nam Nam
 • Đến từ
  $\boxed{\textrm{Bac Giang gifted High School}}$
 • Sở thích
  $\boxed{\boxed{\rightarrow\bigstar\epsilon\delta\mu\bigstar\leftarrow}}$

Thông tin liên lạc


579 Xuất sắc

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối