Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoctrocuaHolmes

Đăng ký: 21-01-2015
Offline Đăng nhập: 18-05-2017 - 18:20
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm các số nguyên dương $x,y,z$ sao cho $\frac{x^{2}...

24-05-2016 - 21:14

Tìm các số nguyên dương $x,y,z$ sao cho $\frac{x^{2}y^{2}z^{2}}{x^{3}+y^{3}+z^{3}}$ là một số nguyên tố.


Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng các số trên bảng

15-05-2016 - 22:12

Cho bảng ô vuông $2017×2017$ ta điền một số thực bất kì thuộc đoạn $[-10,10]$ sao cho tổng $4$ số trong hình vuông con $2×2$ bất kì bằng $0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng các số trên bảng.


Chứng minh ít nhất 1 trong các số dạng $\pm a_{1};\pm a_{...

15-05-2016 - 10:08

Cho $n$ số nguyên dương $a_{1};a_{2};...;a_{n}$ sao cho $1\leq a_{k}\leq k(k=\overline{1,n})$ và tổng $a_{1}+a_{2}+...+a_{n}$ là số chẵn.Chứng minh ít nhất 1 trong các số dạng $\pm a_{1};\pm a_{2};...;\pm a_{n}$ có giá trị bằng 0


Cho tam thức bậc hai $P(x)=ax^2+bx+c$ ($a$ khác 0) thỏa mãn điều ki...

15-05-2016 - 09:57

Cho tam thức bậc hai $P(x)=ax^2+bx+c$ ($a$ khác 0) thỏa mãn điều kiện $P(x^2-2)=P(x^2)-2$.Chứng minh:$P(x)=P(-x)$ với mọi $x$


Tìm $n$ nguyên dương để tồn tại số nguyên tố $p$ sao cho $...

10-05-2016 - 09:31

Cho $a,b$ là các số nguyên dương.Tìm $n$ nguyên dương để tồn tại số nguyên tố $p$ sao cho $\frac{1}{p}=\frac{1}{a^{n}}+\frac{1}{b^{n}}$