Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tpdtthltvp

Đăng ký: 26-01-2015
Offline Đăng nhập: 25-07-2019 - 23:57
***--

Chủ đề của tôi gửi

Đề tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc môn toán (chung)

07-06-2017 - 20:58

File gửi kèm  18986494_1880571218883442_2013917653_o.jpg   72.88K   68 Số lần tải


Chứng minh rằng tồn tại $1$ trong các góc có số đo không lớn hơn $\...

13-03-2017 - 22:30

Cho đa giác lồi $A_1A_2A_3\cdots A_{n-1}A_n.$ $M$ là một điểm bất kì nằm bên trong đa giác ($M$ không nằm trên cạnh của đa giác). Chứng minh rằng tồn tại $1$ trong các góc $\widehat{MA_1A_2},\widehat{MA_2A_3},\widehat{MA_3A_4},\cdots ,\widehat{MA_nA_1}$ có số đo không lớn hơn $\frac{90(n-2)}{n}^{\circ}$


Chứng minh rằng $MD,SI$ cắt nhau tại $1$ điểm nằm trên $(O)....

25-01-2017 - 10:24

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O),$ ngoại tiếp $(I).$ Đường tròn $(I)$ tiếp xúc $BC$ tại $D.$ Lấy $M$ là điểm chính giữa cung $BC,$ $S$ đối xứng $A$ qua $(O).$ Chứng minh rằng $MD,SI$ cắt nhau tại $1$ điểm nằm trên $(O).$

File gửi kèm  bđ.JPG   19.58K   27 Số lần tải


Tìm GTLN có thể của giá trị tuyệt đối của hiệu giữa $2$ số ghi trên mỗi cặp đ...

18-10-2016 - 20:48

Cho đa giác lồi: $A_1A_2...A_{100}.$ Tại mỗi đỉnh $A_k(k=\overline{1,100}),$ người ta ghi một số thực $a_k$ sao cho giá trị tuyệt đối của hiệu $2$ số trên $2$ đỉnh kề nhau chỉ bằng $2$ hoặc $3.$ Tìm GTLN có thể của giá trị tuyệt đối của hiệu giữa $2$ số ghi trên mỗi cặp đỉnh của đa giác đã cho, biết rằng các số ghi tại các đỉnh đã cho đôi một khác nhau.


Tìm $a,b,p$ thỏa mãn: $2^a+p^b=19^a.$

30-08-2016 - 20:39

Bài toán $(Italy \;\;\ TST  \;\;\ 2003):$ Tìm bộ số nguyên $(a,b,p)$ sao cho $a,b$ là số nguyên dương và $p$ là số nguyên tố thỏa mãn:

$$2^a+p^b=19^a.$$