Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


ecchi123

Đăng ký: 04-02-2015
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 20:05
*****

Chủ đề của tôi gửi

$I'H \perp MN$

17-01-2017 - 00:24

Cho tam giác $ABC$  ngoại tiếp $(I)$  . $(I)$ tiếp xúc với $BC,CA,AB$ tại $D,E,F$ . $EF$ cắt $BC$  và đường thẳng qua $I$ song song với $BC$ lần lượt tại $P, Q$ . $M,N$ là trung điểm $AP,IQ$ . Gọi $I'$ đối xứng với $I$ qua đường cao $DH$ của tam giác $DEF$  . Chứng minh :$I'H$ vuông góc $MN$

( xin lỗi các bạn vì tiêu đề không liên quan đến bài , mình nhớ nhầm đề rồi sửa lại  :(  :( )


Chứng mình $(F,FE)$ tiếp xúc với 1 đường tròn cố định khi $A$ thay...

13-01-2017 - 18:16

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn $(O)$ , $B,C$ cố định , $A$ thay đổi trên cung lớn $BC$ của $(O)$. có trực tâm $H$ , đường tròn nội tiêp $(I)$ cắt $BC$ tại $D$ ,  , kẻ $HE$ vuông góc với $AD$ ( $E$ thuộc $AD$ )  , $M$ là trung điểm $AH$ , $ME$ cắt $AI$ tại $F$ . Chứng mình $(F,FE)$ tiếp xúc với 1 đường tròn cố định  khi $A$ thay đổi


CMR $O,I,T$ thẳng hàng

24-12-2016 - 14:18

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$ , $E,F$ là trung điểm $AC,AB$  ,  Phân giác trong góc $A$ cắt $EF$ tại $T$  , Giả sử đường tròn đường kính $AB,AC$ lần lượt cắt đoạn  $TC,TB$ tại $M,N$ , $I$ là tâm ngoại tam giác $AMN$ , CMR $O,I,T$ thẳng hàng


BÀI TOÁN TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG TRÒN CỐ ĐỊNH

21-12-2016 - 20:07

Cho tam giác $ABC$ nọi tiếp $(O)$ , $C,B$ cố định $A$ thay đổi trên $(O)$ , phân giác $AD$ , trung tuyến $AM$ , đường thẳng qua $D$ vuông góc với $BC$ cắt $AM$ tại $I$ , CMR : $(I,ID)$ tiếp xúc với đường  tròn cố định khi $A$ thay đổi


CMR; $\widehat{BEM}=\widehat{CFN}$

19-12-2016 - 11:35

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$ , giả sử đường tròn tâm  $A$ có bán kinh sao cho đường tròn đó cắt được $BC$ tại 2 điểm nằm giữa $B,C$ , giả sử $(A)$ cắt $BC$ tại $M,N$ ( $M$ nằm nữa $B$, $N$), và cắt $(O)$ tại $P,Q$ sao cho $P$ thuộc cung nhỏ $AB$ . $PM$ cắt $AB$ tại $E$ , $QN$ cắt $AC$ tại $F$ , CMR;$\widehat{BEM}=\widehat{CFN}$