Đến nội dung


ecchi123

Đăng ký: 04-02-2015
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 19:13
*****

Chủ đề của tôi gửi

$I'H \perp MN$

17-01-2017 - 00:24

Cho tam giác $ABC$  ngoại tiếp $(I)$  . $(I)$ tiếp xúc với $BC,CA,AB$ tại $D,E,F$ . $EF$ cắt $BC$  và đường thẳng qua $I$ song song với $BC$ lần lượt tại $P, Q$ . $M,N$ là trung điểm $AP,IQ$ . Gọi $I'$ đối xứng với $I$ qua đường cao $DH$ của tam giác $DEF$  . Chứng minh :$I'H$ vuông góc $MN$

( xin lỗi các bạn vì tiêu đề không liên quan đến bài , mình nhớ nhầm đề rồi sửa lại  :(  :( )


Chứng mình $(F,FE)$ tiếp xúc với 1 đường tròn cố định khi $A$ thay...

13-01-2017 - 18:16

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn $(O)$ , $B,C$ cố định , $A$ thay đổi trên cung lớn $BC$ của $(O)$. có trực tâm $H$ , đường tròn nội tiêp $(I)$ cắt $BC$ tại $D$ ,  , kẻ $HE$ vuông góc với $AD$ ( $E$ thuộc $AD$ )  , $M$ là trung điểm $AH$ , $ME$ cắt $AI$ tại $F$ . Chứng mình $(F,FE)$ tiếp xúc với 1 đường tròn cố định  khi $A$ thay đổi


CMR $O,I,T$ thẳng hàng

24-12-2016 - 14:18

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$ , $E,F$ là trung điểm $AC,AB$  ,  Phân giác trong góc $A$ cắt $EF$ tại $T$  , Giả sử đường tròn đường kính $AB,AC$ lần lượt cắt đoạn  $TC,TB$ tại $M,N$ , $I$ là tâm ngoại tam giác $AMN$ , CMR $O,I,T$ thẳng hàng


BÀI TOÁN TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG TRÒN CỐ ĐỊNH

21-12-2016 - 20:07

Cho tam giác $ABC$ nọi tiếp $(O)$ , $C,B$ cố định $A$ thay đổi trên $(O)$ , phân giác $AD$ , trung tuyến $AM$ , đường thẳng qua $D$ vuông góc với $BC$ cắt $AM$ tại $I$ , CMR : $(I,ID)$ tiếp xúc với đường  tròn cố định khi $A$ thay đổi


CMR; $\widehat{BEM}=\widehat{CFN}$

19-12-2016 - 11:35

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$ , giả sử đường tròn tâm  $A$ có bán kinh sao cho đường tròn đó cắt được $BC$ tại 2 điểm nằm giữa $B,C$ , giả sử $(A)$ cắt $BC$ tại $M,N$ ( $M$ nằm nữa $B$, $N$), và cắt $(O)$ tại $P,Q$ sao cho $P$ thuộc cung nhỏ $AB$ . $PM$ cắt $AB$ tại $E$ , $QN$ cắt $AC$ tại $F$ , CMR;$\widehat{BEM}=\widehat{CFN}$