Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chessknight

Đăng ký: 07-02-2015
Offline Đăng nhập: 09-05-2015 - 22:13
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng các đường cao của tam giác $AGE, $BDK$,...

17-02-2015 - 20:32

attachicon.gifUntitled.jpg


Ta có: BJ vuông góc với DK $\Leftrightarrow$ BD2-BK2=JD2-JK2

Cho em hỏi, chứng minh vuông góc dựa vào đâu mà biết anh hệ thức này vậy ạ!


Trong chủ đề: $\sum \frac{a^{2}}{b+c}...

12-02-2015 - 20:45

Áp dụng liên tiếp cauchy schwarz và AM GM ta có

$VT\geq \frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)}=\frac{a+b+c}{2}\geq \frac{3\sqrt{abc}}{2}$ (ĐPCM)