Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


issacband365

Đăng ký: 14-02-2015
Offline Đăng nhập: 21-02-2017 - 21:03
-----

#560057 Cho x, y là 2 số thực thỏa mãn $x^{2}+y^{2}=4$....

Gửi bởi issacband365 trong 17-05-2015 - 21:25

Cho x, y là 2 số thực thỏa mãn $x^{2}+y^{2}=4$. Tìm max $A=\frac{xy}{x+y+2}$
#555757 $\left\{\begin{matrix} x^{3}+y^...

Gửi bởi issacband365 trong 22-04-2015 - 22:29

Giải hệ : $\left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}-4x^{2}+3y^{2}+8x+4y-16=0 & & \\ \sqrt{x-1}-\sqrt{y+3}=-1 & & \end{matrix}\right.$

Mình có cách khác nhé:

Hpt $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (x-2)(x^{2}-2x+4)=(1-y)(y^{2}+4y+8) & & \\ \sqrt{x-1}+1=\sqrt{y+3}& & \end{matrix}\right.$

Xét x$\geq \leq$ 2 thay vào pt số 2 rồi đánh giá
#553790 $\frac{a}{a^{2}+2b+3}+\frac...

Gửi bởi issacband365 trong 13-04-2015 - 20:36

Với a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$. CMR $\frac{a}{a^{2}+2b+3}+\frac{b}{b^{2}+2c+3}+\frac{c}{c^{2}+2a+3}\leq \frac{1}{2}$
#553558 $a(\frac{1}{3a+b}+\frac{1}{...

Gửi bởi issacband365 trong 12-04-2015 - 20:19

Cho a,b,c là 3 cạnh tam giác. Chứng minh $a(\frac{1}{3a+b}+\frac{1}{3a+c}+\frac{2}{2a+b+c})+\frac{b}{3a+c}+\frac{c}{3a+b}<2$
#549806 $\left\{\begin{matrix} x^{4}-4x^...

Gửi bởi issacband365 trong 27-03-2015 - 22:13

Giải hệ $\left\{\begin{matrix} x^{4}-4x^{2}+y^{2} -6y+9=0& & \\ x^{2}y+x^{2}+2y-22=0 & & \end{matrix}\right.$
#549803 $\frac{x+y+2010}{z+\sqrt[3]{4(x^{3...

Gửi bởi issacband365 trong 27-03-2015 - 22:04

Chứng minh rằng với mọi số thực dương x,y,z ta có $\frac{x+y+2010}{z+\sqrt[3]{4(x^{3}+y^{3})}}\leq \frac{x+y+2010}{x+y+z}$
#545326 Giải phương trình $\frac{6-2x}{\sqrt{5-x...

Gửi bởi issacband365 trong 22-02-2015 - 15:20

Hpt của tớ là $\left\{\begin{matrix} \frac{a^{2}-2}{a}+\frac{b^{2}-2}{b}=\frac{4}{3} & & \\ a^{2}+b^{2}=10& & \end{matrix}\right.$

Số to lắm, cậu giải hộ tớ đc không???
#545272 Giải phương trình $\frac{6-2x}{\sqrt{5-x...

Gửi bởi issacband365 trong 22-02-2015 - 10:42

Giải phương trình $\frac{6-2x}{\sqrt{5-x}}+\frac{6+2x}{\sqrt{5+x}}=\frac{8}{3}$
#544583 Topic các bài về số nguyên tố

Gửi bởi issacband365 trong 16-02-2015 - 22:13

tìm tất cả các số nguyên dương x chỉ có ước nguyên tố là 2 và 5 thỏa mãn x+25 là 1 số chính phương
#544569 Chứng minh nghiệm của phương trình ... thỏa mãn $\frac{4}...

Gửi bởi issacband365 trong 16-02-2015 - 21:48

CMR nếu tích một nghiệm của phương trình $x^{2}+ax+1=0$ với một nghiệm của phương trình $x^{2}+bx+1=0$ là nghiệm của phương trình $x^{2}+abx+1=0$ thì $\frac{4}{a^{2}b^{2}}-\frac{1}{a^{2}}-\frac{1}{b^{2}}=2$
#544491 Tìm x, y, z nguyên dương thỏa mãn $\frac{1} {x}...

Gửi bởi issacband365 trong 16-02-2015 - 16:41

Vì x<y<z nên $\frac{1}{x}> \frac{1}{y}>\frac{1}{z}$

$\Rightarrow$ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}<\frac{3}{x}$

$\Rightarrow \frac{1}{3}<\frac{3}{x}$

$\Rightarrow x<9$

Vì x lẻ nên x nhận các giá trị là 1,3,5,7

Bạn thử từng TH rồi lm tương tự nhé
#544255 $\left\{\begin{matrix} x+y+z=1\\...

Gửi bởi issacband365 trong 15-02-2015 - 11:00

Vi x+y+z=1 $\Leftrightarrow$ $\frac{1}{x+y+z}=1$ $\Leftrightarrow$ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}=1$

$\Leftrightarrow \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{x+y+z}-\frac{1}{z}$

$\Leftrightarrow \frac{x+y}{xy}=\frac{-(x+y)}{(x+y+z)z}$

Xet voi x+y=0 va x+y#0