Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


issacband365

Đăng ký: 14-02-2015
Offline Đăng nhập: 21-02-2017 - 21:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC......Chứng minh đường nối tâm, vuông gocs với CD

21-02-2017 - 19:42

Cho tam giác ABC trên BC,CA,AB thứ tự lấy các điểm AN=NE, BM=ME. Gọi D là tâm đối xứng của E qua MN. Chứng minh rằng : Đường nối tâm hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và CMN vuông góc với CD


Tìm min của biểu thức $p=\frac{a^{3}}{b^{2...

23-07-2016 - 22:08

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Tìm min của biểu thức $p=\frac{a^{3}}{b^{2}+1}+\frac{b^{3}}{c^{2}+1}+\frac{c^{3}}{a^{2}+1}$


Cho tam giác nhọn ABC...CMR Ai vuông góc với BC

23-07-2016 - 22:01

Cho tam giác nhọn ABC. Gọi P là điểm đối xứng của B qua AC. Q là điểm đối xứng của C qua AB. D là giao của BQ và CP. I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DPQ. Chứng minh rằng AI vuông góc với BC


Cho $A,B,C$ là ba điểm thẳng hàng...Chứng minh rằng $AM$ tiếp xúc...

21-11-2015 - 21:54

Cho $A,B,C$ là ba điểm thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ các nửa đường tròn $(T_{1}),(T_{2})$ đường kính $AB,BC$ về cùng một phía so với đường thẳng $AB$. Đường tròn $(T_{3})$ tiếp xúc với nửa đường tròn $(T_{1})$, tiếp xúc $(T_{2})$ tại $M$ khác $C$ và tiếp xúc với đường vuông góc với $AB$ tại $C$. Chứng minh rằng $AM$ tiếp xúc $(T_{2})$


Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất để $2013^{n}-1$ chia hết cho $2...

21-11-2015 - 20:00

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất để $2013^{n}-1$ chia hết cho $2^{2014}$