Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


manata36

Đăng ký: 16-02-2015
Offline Đăng nhập: 17-05-2015 - 21:03
**---

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m nguyên để $A=\frac{-2m-2}{m^{2}-6}...

13-05-2015 - 17:06

1) Tìm các giá trị nguyêncủa m để biểu thức $A=\frac{-2m-2}{m^{2}-6}$ có giá trị nguyên

2.Cho x,y>0 và 2x+3y<=2. tìm GTNN củ biểu thức A=4/(4x^2+9y^2)+9/(9xy)

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Cho hình thoi ABCD... Chứng minh rằng PA. PB = PD. PM

01-05-2015 - 08:38

                                             

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có $\angle A=60^{\circ}$. P là 1 điểm thuộc cạnh AB, N là giao điểm của AD và CP. CM:

a) AB2 = BP. DN

b) Gọi M là giao điểm của BN và DP. Tính $\angle BMD$.

c) CM: PA.PB = PD.PM

Bài 2: Cho tam giác đều ABC. Gọi O là giao điểm của BC. Trên AB lấy 1 điểm D bất kì, kẻ tia Ox cắt cạnh AC tại E sao cho $\angle DOE= 60^{\circ}$. CMR:

a)BD.CE=OB2.

b) DO là phân giác $\angle BDE$.

c) Chu vi $\Delta ADE$ không đổi khi D chạy trên AB.

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định

 


Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{AE}+...

30-04-2015 - 10:13

Bài 1: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, trọng tâm G. Qua G kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AB,AC lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng $\frac{AB}{AE}+\frac{AC}{AF}=3$

 

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Qua A kẻ 1 đt tuỳ ý cắt BD,BC,CD lần lượt tại E,K,G. CMR:

a. AE2=EK.EG

b. 1/AE= 1/AK+1/AG

c. Khi đt qua A thay đổi thì BK.DG không đổi.
 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.

 

Giải hệ phương trình

20-03-2015 - 17:28

$1. \left\{\begin{matrix}
x^{2}+y^{2}+xy+1=4y\\ 
(x^{2}+1)(2-x)=x^{2}y
\end{matrix}\right.$
$2. \left\{\begin{matrix}
\frac{x^{2}+y^{2}}{xy}+\frac{2}{x+y}=\frac{1}{xy}\\ 
x^{2}+y^{2}-\frac{1}{x+y}=1-x^{2}+2x
\end{matrix}\right.$

Cho tam giác ABC... Tính diện tích hình DEMNKH

20-03-2015 - 17:25

1. Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên AC lấy điểm H, K sao cho AK = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N sao cho BM = MC = NC. 
Tính diện tích hình DEMNKH? Biết diện tích tam giác ABC là $270 m^2$
2. Cho tam giác ABC có BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy E và D sao cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G và K sao cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.