Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yeudiendanlamlam

Đăng ký: 17-02-2015
Offline Đăng nhập: 29-07-2016 - 14:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho $x,y,z$ là các số thực thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=3$. Tìm GTNN của...

28-07-2016 - 20:19

Cho $x,y,z$ là các số thực thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=3$. Tìm GTNN của $(x+2)(y+2)(z+2)$


$\sqrt{1-\frac{(x+y)^2}{4}}+\sqrt...

16-07-2016 - 21:15

Cho $x,y,z$ là các số thực không âm thỏa $x^2+y^2+z^2=1$. Chứng minh $\sqrt{1-\frac{(x+y)^2}{4}}+\sqrt{1-\frac{(y+z)^2}{4}}+\sqrt{1-\frac{(z+x)^2}{4}}\geq \sqrt{6}$


Tìm GTNN của $P=\sqrt{\frac{a^3}{a^3+(b+c)^3}...

16-07-2016 - 19:51

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a^2+b^2=c^2+1$. Tìm GTNN của $P=\sqrt{\frac{a^3}{a^3+(b+c)^3}}+\sqrt{\frac{b^3}{b^3+(c+a)^3}}+\frac{2c^3+1}{27}$


Chứng minh $\sum \frac{a}{\sqrt{(b+c)^2+5c^2...

12-07-2016 - 16:38

Cho $a,b,c$ là các số thực không âm. Chứng minh $\frac{a}{\sqrt{(b+c)^2+5c^2}}+\frac{b}{\sqrt{(c+a)^2+5a^2}}+\frac{c}{\sqrt{(a+b)^2+5b^2}}\geq 1$

 


Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Chứng minh $9(a^4+1)(b^4+1)(c^4+1)...

11-07-2016 - 00:33

Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Chứng minh $9(a^4+1)(b^4+1)(c^4+1)\geq 8(a^2b^2c^2+abc+1)^2$