Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tung3071999

Đăng ký: 18-02-2015
Offline Đăng nhập: 18-03-2015 - 19:41
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh $(a^2+b^2, c^2+d^2)>1$

18-02-2015 - 22:15

ùm thế thì sửa hộ cái


Trong chủ đề: Chứng minh $(a^2+b^2, c^2+d^2)>1$

18-02-2015 - 10:39

chả bít đúng ko

 

http://latex.codecog...;d^{2})=k^{2}>1

đpcm


Trong chủ đề: Chứng minh a2+b2+c2$\geq$4(a2b2+b2c2+c2a2)

18-02-2015 - 10:09

Dấu mũi tên là đẳng thức xảy ra khi c tăng lên giá trị đó đó

Mak cách đặt m,n,p kia ở trong cuốn Am-GM của anh Cẩn đó Kim