Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ThienYet

Đăng ký: 20-02-2015
Offline Đăng nhập: 05-03-2016 - 19:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} 2x^3y+8xy+3x^2y+12y=5 &...

21-01-2016 - 19:45

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} 2x^3y+8xy+3x^2y+12y=5 & & \\ 6xy^2(4x^3+8x-3)+(x-1)(7x^2-13)=54y^2 & & \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} 2x^3y+8xy+3x^2y+12y=5 &...

15-01-2016 - 19:41

Giải hệ phương trình: 

$\left\{\begin{matrix} 2x^3y+8xy+3x^2y+12y=5 & & \\ 6xy^2(4x^3+8x-3)+(x-1)(7x^2-13)=54y^2 & & \end{matrix}\right.$


giải phương trình $5x-6+\sqrt{x-1}+\sqrt{x^2-1}=0$

17-11-2015 - 12:33

giải phương trình
$5x-6+\sqrt{x-1}+\sqrt{x^2-1}=0$


$4x^3+4x^2-5x+9=4\sqrt[4]{16x+4}$

13-11-2015 - 21:12

Giải phương trình 

$4x^3+4x^2-5x+9=4\sqrt[4]{16x+4}$


chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng...

12-10-2015 - 18:33

chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng $mx-y-m=0$ và $x+my-5=0$ luôn nằm trên 1 đường tròn (với mọi $m$)