Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Bale Real

Đăng ký: 22-02-2015
Offline Đăng nhập: 12-03-2015 - 23:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Với $0\leq x\leq 1 .$ . Chứng minh $x^{2} - x^{...

12-03-2015 - 22:31

Với $0\leq x\leq 1 .$ . Chứng minh $x^{2} - x^{3} \leq \frac{1}{4}$


Giải phương trình $\frac{1}{\sqrt{2011x+3}+...

22-02-2015 - 10:16

cho A = $\frac{1}{\sqrt{2011x+3}+\sqrt{2011x+2}} + \frac{1}{\sqrt{2011x+2}+\sqrt{2011x+1}}+ \frac{1}{\sqrt{2011x+1}+\sqrt{2011x}} = m^2$

a, Giải phương trình khi m = 1

b, Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho có nghiệm


1 ngũ giác có tính chất : tất cả các tam giác có 3 đỉnh là 3 đỉnh liên tiếp của ngũ giá...

22-02-2015 - 10:14

1 ngũ giác có tính chất : tất cả các tam giác có 3 đỉnh là 3 đỉnh liên tiếp của ngũ giác cùng có diện tích bằng 1. Tính diện tích của ngũ giác đó


tìm số nguyên tố P sao cho $P^2 +44$ là số nguyên tố

22-02-2015 - 10:09

tìm số nguyên tố P sao cho $P^2 +44$ là số nguyên tố


A = $\frac{3n^{2}}{(n+1)(2n-1)}$ $...

22-02-2015 - 09:52

chứng minh rằng với mọi số $n\epsilon N$ và n>1 thì giá trị của biểu thức

A = $\frac{3n^{2}}{(n+1)(2n-1)}$+ $\frac{1}{n+1}$ không thể là 1 số tự nhiên