Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


cachcach10x

Đăng ký: 23-02-2015
Offline Đăng nhập: 05-01-2018 - 06:52
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tính xác suất chọn số có 10 chữ số

03-01-2018 - 11:16

Từ tập hợp các số tự nhiên có 10 chữ số đôi một khác nhau, chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số được chọn có các chữ số 1,2,3,4,5 xếp theo thứ tự từ trái qua phải nhưng các chữ số 1,2,3,4,5,6 thì không được như vậy.

$A=\frac{x^{2}}{4x^{3}+3yz+2}+\f...

28-12-2016 - 20:34

Tìm Max

$A=\frac{x^{2}}{4x^{3}+3yz+2}+\frac{y^{2}}{4y^{3}+3zx+2}+\frac{z^{2}}{4z^{3}+3xy+2}$

 


Giải phương trình: $x^{4}-2x^{3}+2x^{2}-6x+10=0$

02-08-2016 - 15:59

Giải phương trình: $x^{4}-2x^{3}+2x^{2}-6x+10=0$


Tìm số nguyên tố p thỏa mãn $\frac{p^{2}-p-2}{2...

12-03-2016 - 22:01

Tìm số nguyên tố p thỏa mãn $\frac{p^{2}-p-2}{2}$ là lập phương của một số tự nhiên.


$(a+b+c)^{3}-(a+b-c)^{3}-(b+c-a)^{3}-(a-b+c)^{3...

11-02-2016 - 09:34

Chứng minh rằng với ba số tự nhiên a,b,c trong đó có đúng một số lẻ và hai số chẵn ta luôn có:

$(a+b+c)^{3}-(a+b-c)^{3}-(b+c-a)^{3}-(a-b+c)^{3}$ chia hết cho 96.