Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngocsugar

Đăng ký: 23-02-2015
Offline Đăng nhập: 15-02-2016 - 11:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau

06-11-2015 - 20:58

Cho a. b,c >0 thỏa mãn ab + bc+ ca =3abc. Tìm Min

$a + b + c -\frac{1}{2}(\sqrt[3]{\frac{a^{3}+b^{3}}{2}}+\sqrt[3]{\frac{b^3 + c^3}{2}}+ \sqrt[3]{\frac{c^3 + a^3}{2}})$


tìm tọa độ các đỉnh tam giác biết phương trình đường tròn ngoại tiếp và chân 2 đường cao

13-04-2015 - 22:17

cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T) (x - 1)^2+ (y- 2)^2 =25.các điểm k( -1; 1) và H(2;5) là chân đường cao kẻ từ A và B. tìm tọa độ các đỉnh biết C có hoành độ dương


lập phương trình đường tròn ngoại tiếp của tam giác biết phương trinhf trung tuyến, phư...

06-04-2015 - 21:02

Cho tam giác ABC có phương trình trung tuyến từ đỉnh A và đường cao kẻ từ đỉnh B làn lượt là 2x- 5y -1=0; x+3y -4 =0. đường thẳng BC đi qua điểm K(4;9). Lập phương trình đường tròng ngoại tiwwps tam giác ABC biết C nằm trên đường thẳng x- y -6=0


Chứng minh rằng $\sum \frac{2xy}{(z+x)(z+y)}\ge...

02-04-2015 - 23:18

Cho x, y, z > 0. Chứng minh 

$\frac{2xy}{(z+ x)( z+ y)} + \frac{2yz}{(x +y)(x+z)}+ \frac{3zx}{(y+ z)(y+x)} \geq \frac{5}{3}$

Chú ýCách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


$\frac{a}{b^2 + c^2 +2} + \frac{b}{c^...

24-03-2015 - 22:19

cho a, b, c> 0 thoa man ab + bc + ca = 1. CMR

$\frac{a}{b^2 + c^2 +2} + \frac{b}{c^2 +a^2 +2}+\frac{c}{a^2 +b ^2 + 2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{8}$