Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


honmacarong100

Đăng ký: 24-02-2015
Offline Đăng nhập: 23-04-2020 - 12:21
**---

Lời nhắn

Hình ảnh

honmacarong100guongmatkhongquen

Ai bảo lạc đăng được 9.5
02-08-2015 - 15:26
Hình ảnh

honmacarong100olympiachapcanhuocmo

Đang làm bài nào đấy, t Đăng đây
14-07-2015 - 14:38
Hình ảnh
 • hình ảnh
  guongmatkhongquen
  $\sqrt{x^{4}-x^{2}+1}+\sqrt{x^{2}-x+1}=\frac{5x}{\sqrt{13}-\sqrt{3}}$
  08-07-2015 - 21:12
 • hình ảnh
  guongmatkhongquen
  $\sqrt{3x^{2}-7}+(\sqrt{x}-4x)(3x+\sqrt{5})=6\sqrt{x}+\sqrt{x+8}-7\sqrt{2x+1}-24x$
  08-07-2015 - 21:26
 • hình ảnh
  guongmatkhongquen
  Làm tẹt đê
  08-07-2015 - 21:26
Hình ảnh

honmacarong100guongmatkhongquen

Có quyển toán này hay dùng để ôn thi tp vs chuyên này. Nói ký các phần hay thi cả tổ hợp nữa.
08-07-2015 - 14:52
Hình ảnh

honmacarong100guongmatkhongquen

222. Lâu lắm không gặp.
08-07-2015 - 14:51