Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


tranminhngoclhp

Đăng ký: 24-02-2015
Offline Đăng nhập: 03-08-2016 - 01:29
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bạn sử dụng chương trình nào để vẽ hình học ?

01-08-2015 - 00:34

Xin chào thành viên của Diễn đàn toán học 

Tôi mở một cuộc bình chọn về chủ đề "Bạn sử dụng chương trình nào để vẽ hình học ?" nhằm mục đích thăm dò xem chương trình vẽ hình nào được các bạn sử dụng nhiều nhất. 

Cám ơn các bạn đã dành chút thời gian 

Trần Minh Ngọc