Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hanh7a2002123

Đăng ký: 25-02-2015
Offline Đăng nhập: 02-09-2019 - 22:44
**---

Chủ đề của tôi gửi

1, Với x, y >0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $Q=\sqrt{\f...

22-01-2017 - 20:45

1, Với x, y >0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $Q=\sqrt{\frac{x^3}{x^3+8y^3}}+\sqrt{\frac{4y^3}{y^3+(x+y)^3}}$
2, Với mọi số dương a;b;c. Chứng minh: $\frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}{b+c}+\frac{c^2}{c+a}+\frac{1}{2}(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})\geq a+b+c$


Giải pt: $\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{2z-1}=\sqrt{...

22-01-2017 - 13:52

Giải pt:

$\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{2z-1}=\sqrt{3x^2+4x+1} $


Giải hệ: $\sqrt{x}+\sqrt{2012-y}=\sqrt{20...

22-01-2017 - 13:43

Giải hệ: 
$\sqrt{x}+\sqrt{2012-y}=\sqrt{2012} $
$\sqrt{y}+\sqrt{2012-x}=\sqrt{2012}$


Với x,y,z là các số thực dương thỏa mãn $x+y+z=3$ CMR: $\frac{...

03-01-2017 - 21:34

Với x,y,z là các số thực dương thỏa mãn $x+y+z=3$

CMR: $\frac{x(y+z)}{4-yz}+\frac{y(z+x)}{4-zx}+\frac{z(x+y)}{4-xy}\geq 2xyz$


CMR: $\frac{a}{b^2+c^2+2}+\frac{b}{c^...

17-12-2016 - 07:28

1/ Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn ab+bc+ca=1
CMR: $\frac{a}{b^2+c^2+2}+\frac{b}{c^2+a^2+2}+\frac{c}{b^2+a^2+2}\geq \frac{3\sqrt{3}}{8}$
2/ Cho a,b,c là các số không âm và $a+b+c=1$. Tìm GTLN của: $ B=ab+bc+ca-3abc$