Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ffyyytt

Đăng ký: 18-03-2015
Offline Đăng nhập: 27-01-2019 - 01:36
****-

#637996 Đề thi THPT Chuyên Tây Ninh năm học 2016-2017

Gửi bởi ffyyytt trong 04-06-2016 - 13:49

câu hệ ko thấy rõ lắm, bạn coi lại giùm mình được không? thanks nhiều :)

13348880_599199253580702_482028420_n.jpg

 

Được chưa bạn?
#637793 Đề thi THPT Chuyên Tây Ninh năm học 2016-2017

Gửi bởi ffyyytt trong 03-06-2016 - 14:45

13329663_599199243580703_1148830652_n.jp

 

Đề chuyên Tây Ninh
#590505 $x^{3}+2x^{2}+3x+2=y^{3}$

Gửi bởi ffyyytt trong 23-09-2015 - 19:50

 Bài 1: Tìm nghiệm nguyên của pt: $x^{3}+2x^{2}+3x+2=y^{3}$

 

 Bài 2: Cho $p$ và $2p+1$ là 2 số nguyên tố $>3$ 

           CMR: $4p+1$ là hợp sô

Bài 1: 

         Dễ dàng c/m được:  $x^{3}$ $<$ $x^{3}+2x^{2}+3x+2$ $<$ $(x+2)^{3}$

                                     <=>  $x^{3}$ $<$ $y^{3}$ $<$ $(x+2)^{3}$

                                     <=>  $y^{3} = (x+1)^{3}$     ( do x,y nguyên)              (1)

Thay (1) vào (*) ta được: $x^{3}+2x^{2}+3x+2=(x+1)^{3}$

                                    <=> x=1 hoặc x= -1

Vậy nghiệm nguyên của pt là (x;y)=(1;2),(-1;0).
#590452 Ai thi casio giúp mình với ạ

Gửi bởi ffyyytt trong 23-09-2015 - 15:03

1) lập quy trình tính ( bằng máy sasio fx 570ES Plus ) : a)  (1+1/2)(1+1/2+1/3)(1+1/2+1/3+1/4).......(1+1/2+.....+1/10)

 b) 1/1!+1/2!+1/3! +1/4!+.....1/10!

 c) a1=3 , a(n+1)=căn(an^2+an)/an^3+2 ( n và n+1 ở dưới chữ a ý . Em k biết bấm ntn :))

d) Bỏ số hạt kê vào các hộp . Hộp 1 bỏ 1 hạt . Hộp 2 bỏ 3 hạt . hộp 3 bỏ 7 hạt . hộp 4 bỏ 17 hạt . Hỏi đến hộp 20 bỏ bn hạt . lập quy trình tình tổng số hạt của 20 hộp

p/s: ai có thủ thuật gì về lập quy trình chỉ em với ạ . Em k giỏi phần này lắm :D

2. Từ 1 đến 4^60 có bao nhiêu số chính phương 

1. a) X=X+1:A=A+ 1/X : B=AB                   [calc] 1 =1 =1

   b)$\sum_{x=1}^{10}(\frac{1}{x!})$

   c)B=B+1 [alpha] [:] A=cái biểu thức f(A)       [calc] 1 = 3 =

   d) D=D+1:A=2B + C:X=X+A:C=B:B+A     [calc]  2 = 3 = 1= 4=

2)

   số số chính phương là:  phần nguyên của $\sqrt{4^{60}}$  = $4^{30}$
#590442 $\sqrt{{{a}^{2}}}+\sqr...

Gửi bởi ffyyytt trong 23-09-2015 - 13:51

Ai giải giúp mình bài này đi.

ĐKXĐ: x,y $\geq$ 0

pt(1) <=> $\sqrt{2(x^{2} + y^{2})} + 2\sqrt{xy} =16$

        <=> $\sqrt{(x+y)^{2}} +  2\sqrt{xy} \leq 16$

        <=> $x+  2\sqrt{xy} + y \leq 16$

        <=> $( \sqrt{x} + \sqrt{y} )^{2} \leq 16$

        <=> $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 4$

Dấu "=" xảy ra khi: x=y=4

Vậy nghiệm của hpt là (x;y)=(4;4)
#590404 Chứng minh rằng nếu trong dãy các số thu được có chứa số $1001$ thì...

Gửi bởi ffyyytt trong 23-09-2015 - 02:13

Bài toán :

Ta bắt đầu với một số nguyên dương nào đấy , số này được tác động bởi $2$ toán tử sau đây : Tách chữ số hàng đơn vị của nó rồi đem nhân chữ số này cho $4$, đem tích cộng với phần còn lại của số đã cho ( Ví dụ : $1997$ biến thành : $7*4+199=227$) . Thực hiện lặp đi lặp lại toán tử này . Chứng minh rằng nếu trong dãy các số thu được có chứa số $1001$ thì không có số nào trong các số của dãy là số nguyên tố .

Xét những số nhận được trước số 1001 trong dãy, Ta có

     gọi: $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$ là số nhận được liền trước 1001  (0 $\leq $ $a_{1};a_{2};...;a_{n} $ $\leq$ 9 ,  $a_{1};a_{2}...a_{n}$ $\in $  $\mathbb{N}$ )  

        =>   $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}}$ + 4.$a_{n}$ = 1001                           

      <=>   10.$\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}}$ + 40.$a_{n}$ = 10010

      <=>   $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$ + 39.$a_{n}$ = 10010                                                                                                   (1)

  mà 10010 $\vdots$ 13                                                                                                                                                  (2)

         39 $\vdots$  13   =>  39.$a_{n}$  $\vdots$  13                                                                                                                          (3)

 Từ (1),(2) và (3) =>  $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$ $\vdots$ 13                                                                                                      (4)

       nếu   $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$ $\leq$   1001 => 39.$a_{n}$  $\geq$ 10010-1001 <=> $a_{n}$ $\geq$  231 (vô lý)

            =>    $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$ $>$   1001  $>$    13                                                                                              (5)

  Từ (4),(5) =>  $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$  không là số nguyên tố

    gọi: $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}b_{k}}$ là số nhận được liền trước $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$        (0 $\leq $ $b_{1};b_{2};...;b_{n} $ $\leq$ 9 ,  $b_{1};b_{2}...b_{n}$ $\in $  $\mathbb{N}$ )   

       => $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}}$ + 4.$b_{k}$  =   $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$

      <=> 10. $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}}$ + 40.$b_{k}$ = 10.$\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$

      <=> $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}b_{k}} + 39.b_{k}$ = 10.$\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$                                                                                  (7)

 mà $\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$ $\vdots$  13 (cmt) => 10.$\bar{a_{1}a_{2}...a_{n-1}a_{n}}$   $\vdots$   13                                                                     (8)

        39  $\vdots$  13  => 39.b_{k}  $\vdots$  13                                                                                                                           (9)

   Từ (7),(8) và (9) => $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}b_{k}}$   $\vdots$  13                                                                                                       (10)

  c/m tương tự c/m (5) ta được   $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}b_{k}}$   $>$ 1001 $>$ 13                                                                    (11) 

 Từ (10) và (11) => $\bar{b_{1}b_{2}...b_{k-1}b_{k}}$  không là số nguyên tố

C/m tương tự trên ta được: những số nhận trước 1001 trong dãy đều không là số nguyên tố                                                                (*)

Xét những số nhận được sau 1001 trong dãy, Ta có:     

  1.4 + 100 = 104= 23.13   _ không là số nguyên tố

  4.4 + 10 = 26 = 2.13     _ không là số nguyên tố                                                              

  6.4 + 2   = 26 = 2.13   _ không là số nguyên tố 

 tiếp tục ta vẫn nhận được số 26

Vậy những số nhận sau 1001 trong dãy không là số nguyên tố                                                                                                               (**)

Ta có: 1001= 7.11.13 _ không là số nguyên tố                                                                                                                                        (***)

Từ (*),(**),(***) suy ra đpcm.
#589676 Đăng ký tham gia dự thi VMEO IV

Gửi bởi ffyyytt trong 18-09-2015 - 20:43

Họ tên: Dương Anh Kiệt

Nick trong diễn đàn: ffyyytt

Năm sinh: 2000

Hòm thư: [email protected]

Dự thi cấp: THCS , THPT