Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


boykutehandsome

Đăng ký: 22-03-2015
Offline Đăng nhập: 21-12-2017 - 15:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

as

10-12-2017 - 12:53

tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $\frac{x^{3}+2x^{2}+x}{(x^{2}+1)^{2}}$


tìm M để A, B, C lập thành 1 tam giác đều.

28-11-2017 - 12:13

cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) và đường thẳng y= x+m. đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm A và B. Với  C(-2;5)  Giá trị của m để tam giác ABC đều là.

A. m = 1 hoặc m = 5

B. m = 1

C. m = -5 

D. m = 5


tỉ số SH/SB

14-03-2017 - 20:13

cho hình chóp SABCD có tam giác ABC vuông cân tại B , SA$\perp \left ( ABC \right )$, tam giác SAC vuông cân. Măt phẳng P đi qua A và vuông góc với SC cắt SB,SC lần lượt tại H và K. tìm tỉ số SH/SB .


góc giữa đường thẳng BA' và AC'

10-03-2017 - 22:19

cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có tam giác ABC vuông cân tại A. AB=AA' . góc giữa 2 đường thẳng BA' và AC' là bao nhiêu.


bao nhiêu cách xếp chỗ sao cho số nam ngồi cùng 1 bàn,số nữ ngồi cùng 1 bàn

16-09-2016 - 21:55

1 lớp học có 30 học sinh nam,20 học sinh nữ. lớp có 10 bàn, mỗi bàn 5 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi nếu các học sinh nam ngồi cùng 1 bàn,các học sinh nữ ngồi cùng 1 bàn