Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Taj Staravarta

Đăng ký: 31-03-2015
Offline Đăng nhập: 25-07-2016 - 16:54
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $x^2+8y^2=12$

06-03-2016 - 12:49

TH1 : neu x =y=0 -> he vo nghiem 
TH2 : neu XY khac0
chia 1 cho Y^3 

chia 2 cho Y^2 

thay 12/y^2 vao 1 ->  nghiem


Trong chủ đề: Chứng minh rằng nếu a không phải là số chính phương

17-06-2015 - 15:03

Số chính phương là bình phương của 1 số nguyên...Quên rồi à....Nhưng trong chứng minh thường quy về số tự nhiên để giảm bớt trường hợp.....

a không là số chính phương thì nó cũng có thể là 1 số vô tỉ nhé bạn


Trong chủ đề: Số nguyên dương n thỏa mãn $n(2n-1)=26a^2$

26-05-2015 - 10:25

$GT\Leftrightarrow (4n-1)^2-208a^2=1$

 

Đây là pt pell loại 1 nên có vô số n nguyên dương ??

Hình như phương trình không có nghiệm bạn ơi, cần để ý cả n nguyên dương nữa 


Trong chủ đề: Cho x,y,z>0 chứng minh $\sum \frac{y^{2...

22-04-2015 - 20:26

Khai triển và rút gọn ta được :   (Be patient )

 

$3\sum x^{4}z^{2}-9x^{2}y^{2}z^{2}+\sum x^{3}y^{3}+xyz\sum x^{3}\geq xyz(\sum xy(x+y))$

 

$\Leftrightarrow \sum (ca(ab+3ac+3bc+c^{2})(a-b)^{2})\geq 0$

 

P/s : Khai triển sưng rộp cả tay  :(  :icon10:

Anh nói rõ khai triển như thế nào được không