Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Taj Staravarta

Đăng ký: 31-03-2015
Offline Đăng nhập: 25-07-2016 - 16:54
-----

#618702 $x^2+8y^2=12$

Gửi bởi Taj Staravarta trong 06-03-2016 - 12:49

TH1 : neu x =y=0 -> he vo nghiem 
TH2 : neu XY khac0
chia 1 cho Y^3 

chia 2 cho Y^2 

thay 12/y^2 vao 1 ->  nghiem
#562018 $\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a...

Gửi bởi Taj Staravarta trong 27-05-2015 - 22:38

Cho a,b,c>0 thỏa mãn $a^2+b^2+c^2+abc=4$ chứng minh $\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ac}{b}\geq a^2+b^2+c^2$
#559706 chứng minh $\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sq...

Gửi bởi Taj Staravarta trong 16-05-2015 - 07:56

cho $a,b,c\geq 0$ thỏa mãn a+b+c=4. Chứng minh $\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\geq 4$
#555677 Cho x,y,z>0 chứng minh $\sum \frac{y^{2}...

Gửi bởi Taj Staravarta trong 22-04-2015 - 18:35

Cho x,y,z>0 chứng minh rằng $\sum \frac{y^{2}}{(x+y)^{2}}\geq \frac{1}{2}\sum \frac{x}{x+y}$