Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenhiep1999

Đăng ký: 08-04-2015
Offline Đăng nhập: 05-01-2017 - 14:14
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: ABHM NỘI TIẾP

09-06-2016 - 09:56

HM là đường trung bình của tam giác CHB => HM vuông góc CD

=>$\angle MHA=\angle MCB$ 

để chứng minh ABHM nội tiếp ta chứng minh $\bigtriangleup BMC \infty \bigtriangleup AMH$

<=> CM.AH=BC.MH

mà theo định lí menelauyt cho tam giác ABH cát tuyến DJC ta có HJ=$\frac{1}{2}$AH

có $\frac{CM}{MH}=\frac{CH}{HJ}=\frac{BC}{AH}$ => dccm


Trong chủ đề: CMR MN vuông góc với OI và bán kinh ngoại tiếp (AMN )=OI

05-06-2016 - 16:58

1.gọi T là trung điểm BN,J là trung điểm CN thì tâm thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác TJN.

2. MN vuông góc với OI thì dùng các nô

bán kính thì mình tính lằng nhằng lắm nhưng cuối cùng vẫn ra có cách nào nhanh ko?


Trong chủ đề: chứng minh $a\overrightarrow{IA}+b\overrightarro...

24-08-2015 - 19:04

đùa à bài này trong tài liệu chuyên có hỏi chi vậy


Trong chủ đề: $\sum \frac{a^3}{2a^2+bc}\leq...

12-04-2015 - 09:59

bài này xét hiệu đặt a^3,b^3,c^3 ra ngoài.trong sau khi phân tích nhân có chứa a2 +bc-b2-c2,b^2+ca-a^2-b^2,c^2+ab-a^2-b^2.

đặt ta có:

$\sum$ A.(a2 +bc-b2-c2) =A.(a^2+bc-b^2-c^2-b^2-ac+b^2+c^2)+(A+B).(b^2+ac-a^2-c^2-c^2-ab+a^2+b^2)+(A+B+C).(c^2+ab-a^2-b^2)

đánh giá a,b,c là xong.


Trong chủ đề: $P_{M/O} = -(\dfrac{S_a.MA^2+S_b.MB^2+S_c.MC^2...

12-04-2015 - 09:24

PM/O =OM2-R2 => nếu cho OM không đổi thì PM/O cũng không đổi nhưng điều này là vô ký => bài toán sai đấy bạn ạ.