Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenhiep1999

Đăng ký: 08-04-2015
Offline Đăng nhập: 05-01-2017 - 14:14
-----

Chủ đề của tôi gửi

n số liên tiếp không là lũy thừa của một số nguyên tố

22-04-2015 - 20:51

bài toán:chứng minh rằng với mọi  tự nhiên luôn tồn tai n só tự nhiên liên tiếp sao cho bất ký số nào trong số ấy đều không phải là lũy thừa của một số nguyên tố


chủ đề bị khóa

13-04-2015 - 16:56

tại sao em viết chủ đề nào cũng bị khóa vậy


Tập ước nguyên tố.

13-04-2015 - 13:26

Bài 1. Cho $a \in \mathbb{Z},p$ là số nguyên tố thỏa mãn $(a,p)=1.$ Chứng minh rằng $a^p-1$ và $a-1$ không có cùng tập ước nguyên tố.

Bài 2. Cho $a,b \in \mathbb{N},p$ là số nguyên tố lẻ sao cho $(a,p)=(b,p)=1.$ Chứng minh $a^p-b^p$ và $a-b$ không có cùng tập ước nguyên tố.

Bài 3. Cho $a \in \mathbb{N},a>1.$ Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $a^n-1$ và $a-1$ có cùng tập ước nguyên tố.

Bài 4. Tìm $a,m,n \in \mathbb{N}$ sao cho $(a-1)^m=a^n-1.$

Bài 5. Tìm $a,m,n \in \mathbb{N}$ sao cho $a^m-1$ và $a^n-1$ có cùng tập ước nguyên tố.

Bài 6. Cho $a,b \in \mathbb{N}.$ Tìm $n \in \mathbb{N}$ sao cho $a^n-b^n$ và $a-b$ có cùng tập ước nguyên tố.

Bài 7. Tìm $a,b,m,n \in \mathbb{N}$ sao cho $(a,b)=1$ và $a^m-b^m=(a-b)^n.$


bai toán 1

12-04-2015 - 15:52

$\sum \sqrt{\frac{a^{2}}{a^{2}+b+c}}\leq \sqrt{3}$  với mọi a,b,c>0,a2+b2+c2=3


tập ước nguyên tố

12-04-2015 - 15:33

cho hai số nguyên a,b và số nguyên tố p sao cho:(a.p)=(b,p)=1.Chứng minh:ap-bp,a-b không có cùng tập ước nguyên tố.

chú thích:tập ước nguyên tố của số nguyem m là tập hợp tất cả các số nguyên tố là ước của m. :angry: