Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tonarinototoro

Đăng ký: 09-04-2015
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left ( a^{3}+b^{3} \right )^{n}=4\l...

25-10-2015 - 22:52

Tìm $a,b,n$ nguyên dương thỏa mãn: $\left ( a^{3}+b^{3} \right )^{n}=4\left ( ab \right )^{2013}$


$5\left[x\sqrt{x^2+6}+(x+1) \sqrt{x^2+2x+7}...

11-08-2015 - 10:36

Giải phương trình:

$5\left[x\sqrt{x^2+6}+(x+1) \sqrt{x^2+2x+7}\right]=13(2x+1)$

 


$\sqrt{15}-\frac{a}{b}> \frac...

17-06-2015 - 11:58

cho a,b là các số nguyên dương thỏa mãn $\sqrt{15}-\frac{a}{b}> 0$. chứng minh rằng $\sqrt{15}-\frac{a}{b}> \frac{1}{ab}$


Chứng minh $\sum \frac{a^{2}}{b}+\sum...

09-05-2015 - 20:48

1, cho a,b,c là các số thực dương.

chứng minh  $\frac{a^{2}}{b}+\frac{b^{2}}{c}+\frac{c^{2}}{a}+a+b+c\geq \frac{6\left ( a^{2}+b^{2} +c^{2}\right )}{a+b+c}$

 


Giải phương trình nghiệm nguyên $7\left ( x+y \right )=3\left ( x^...

02-05-2015 - 21:55

Giải phương trình nghiệm nguyên $7\left ( x+y \right )=3\left ( x^{2} -xy+y^{2}\right )$