Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

  • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
  • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


sinh vien

Đăng ký: 18-04-2015
Offline Đăng nhập: 02-04-2019 - 21:50
-----

#720321 Bổ đề Lindström- Gessel - Viennot

Gửi bởi sinh vien trong 18-02-2019 - 21:44

File gửi kèm  Bổ đề Lindström- Gessel - Viennot.pdf   299.1K   30 Số lần tải
#719620 Hình học hữu hạn

Gửi bởi sinh vien trong 20-01-2019 - 07:07

File gửi kèm  Hình học hữu hạn.pdf   514.59K   22 Số lần tải
#719619 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Gửi bởi sinh vien trong 20-01-2019 - 06:51

File gửi kèm  Lý thuyết chuỗi Laurent.pdf   372.25K   24 Số lần tải
#719618 Định lý de Bruijn-Erdos

Gửi bởi sinh vien trong 20-01-2019 - 06:43

File gửi kèm  Định lý de Bruijn -Erdos.pdf   226.42K   33 Số lần tải
#719616 Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:43

File gửi kèm  Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange.pdf   376.25K   34 Số lần tải
#719614 Bài toán Frobenius

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:37

File gửi kèm  Phân tích tổng quát cho bài toán Frobenius.pdf   378.56K   22 Số lần tải

File gửi kèm
#719613 Partial SDR

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:31

File gửi kèm  Partial SDR.pdf   217.33K   20 Số lần tải
#719611 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:22

File gửi kèm  Lý thuyết chuỗi lũy thừa.pdf   516.67K   22 Số lần tải

File gửi kèm  Lý thuyết thặng dư.pdf   239.19K   19 Số lần tải

 
#719610 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:18

File gửi kèm  Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính.pdf   763.17K   18 Số lần tải
#708279 Bài toán chéo hóa

Gửi bởi sinh vien trong 13-05-2018 - 20:08

File gửi kèm  Bài toán chéo hóa.pdf   464.85K   179 Số lần tải

File gửi kèm  Điều kiện cần và đủ để tam giác hóa một tự đồng cấu.pdf   217.8K   108 Số lần tải
#707950 Định lý Cayley - Hamilton

Gửi bởi sinh vien trong 09-05-2018 - 09:08

File gửi kèm  Định lý Cayley - Hamilton.pdf   197.43K   496 Số lần tải
#701371 Bổ đề Sauer - Shelah

Gửi bởi sinh vien trong 08-02-2018 - 18:26

File gửi kèm  Bổ đề Sauer - Shelah.pdf   322.25K   52 Số lần tải
#701262 Định lý Perron - Frobenius

Gửi bởi sinh vien trong 06-02-2018 - 11:46

File gửi kèm  Định lý Perron - Frobenius.pdf   305.24K   116 Số lần tải
#701261 Định lý Erdos - Ko- Rado

Gửi bởi sinh vien trong 06-02-2018 - 11:40

File gửi kèm  Định lý Erdos - Ko -Rado.pdf   193.91K   142 Số lần tải
#701260 Các vấn đề về đại số tổ hợp

Gửi bởi sinh vien trong 06-02-2018 - 11:37

File gửi kèm  Số Stirling.pdf   241.64K   54 Số lần tải

File gửi kèm  Tích tensor – Nghịch đảo Mobius.pdf   426.91K   78 Số lần tải