Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


an1712

Đăng ký: 18-04-2015
Offline Đăng nhập: 07-04-2020 - 16:57
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh $a^2 b +b^2 c + c^2 a \leqq \frac{4}...

01-10-2019 - 09:12

- 0.246 gendermale*fulltimeemployee$\widehat{log(wage)} = 7.759 - 0.192 professionalworker - 0.242 officeworker - 0.282 salesworker - 0.360serviceworker - 0.368productionworker + 0.016age - 0.022 age2/100 + 0.380 gendermale + 0.285 fulltimeemployee + 0.058marriage status -0.246 gendermale*fulltimeemployee$


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài BĐT

02-05-2019 - 00:15

$P=2(\frac{x^5}{x}+\frac{x^5}{x})+2x^8-4(1+x^2)^2$\

$\rightarrow P=4x^4+2x^8-4(1+x^2)^2$

Từ đây tìm ra x,y để định hướng cho bài toán


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài BĐT

17-01-2016 - 21:17

$\sum x^2=\sum xy+2\Leftrightarrow \frac{3}{2}(\sum x^2)\geq \frac{1}{2}(x+y+z)^2+2\geq 2(x+y+z)$

$\Rightarrow 3x(\sum x^2)\geq 4x(x+y+z)\Leftrightarrow \frac{3x(\sum x^2)}{(x+y+z)^2}\geq \frac{4x}{x+y+z}$

lại có: $\frac{8(y^2+z^2)}{2(y^2+z^2)+x(y+z)}= 4-\frac{4x(y+z)}{2(y^2+z^2)+x(y+z)}\geq 4-\frac{4x(y+z)}{(y+z)^2+x(y+z)}=\frac{4(y+z)}{x+y+z}$

suy ra $P\geq \frac{4x}{x+y+z}+\frac{4(y+z)}{x+y+z}=4$


Trong chủ đề: KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 12 TỈNH LÂM ĐỒNG 2015-2016

18-10-2015 - 14:53

hình câu a vị tự

câu b vị tự quay


Trong chủ đề: Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Hải Dương 2015-2016 vòng 2

16-10-2015 - 20:27

Còn câu 2b sử dụng brocard nhé!

phần nay chỉ cần chứng minh bình thường là đc mà