Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


turbopascal

Đăng ký: 19-04-2015
Offline Đăng nhập: 25-04-2018 - 00:31
****-

#564922 Đề thi chuyên toán trường chuyên Lương Văn Tụy-Ninh Bình-2015-2016

Gửi bởi turbopascal trong 11-06-2015 - 11:33

@Dinh Xuan Hung: tao là Kiên mà

Bây h tao mới bít
#564911 Đề thi chuyên toán trường chuyên Lương Văn Tụy-Ninh Bình-2015-2016

Gửi bởi turbopascal trong 11-06-2015 - 11:03

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

               NINH BÌNH                                                                   NĂM HỌC 2015 - 2016  

     ĐỀ THI CHINH THỨC                                   Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

                                               Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang  

Câu 1.(2,0 điểm)

         1. Rút gọn biểu thức: $A=\frac{1}{x+\sqrt{x}}-\frac{2\sqrt{x}}{x-1}+\frac{1}{x-\sqrt{x}}$.

         2. Tính giá trị biểu thức: $B=\sqrt[3]{85+62\sqrt{7}}+\sqrt[3]{85-62\sqrt{7}}$

Câu 2.(2,0 điểm )

        1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x+2y=2m+1\\ 4x+2y=5m-1 \end{matrix}\right.$ có nghiệm nguyên.

        2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho parabol $(P):y=x^2$ cắt đường thẳng $d:y=mx-2$ tại 2 điểm phân biệt $A(x_{1};y_{1}),B(x_{2};y_{2})$ thỏa mãn $y_{1}+y_{2}=2(x_{1}+x_{2})-1$

Câu 3.(2,0 điểm )

     1.Giải phương trình $\sqrt{x^2-9}-\sqrt{x^2-16}=1$.

     2.Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x^3+4y=y^3+16x\\ 1+y^2=5(1+x^2) \end{matrix}\right.$

Câu 4.(3,0 điểm )

    Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) ngoại tiếp đường tròn tâm O. Gọi D,E,F lần lượt là tiếp điểm của (O) với các cạnh AB,AC,BC. Đường thẳng BO cắt các đường thẳng EF và DF lần lượt tại I và K.

     1. Tính số đo góc BIF

     2. Giả sử M là điểm di chuyển trên đoạn CE .

     a.Khi AM=AB, gọi H là giao điểm của BM và EF. Chứng minh rằng ba điểm A,O,H thẳng hàng, từ đó suy ra tứ giác ABHI nội tiếp.

     b. Gọi N là giao điểm của đường thẳng BM với cung nhỏ EF của (O), P, Q lần lượt là hình chiếu của N trên các đường thẳng DE và DF. Xác định vị trí điểm M để độ dài đoạn thẳng PQ max.

Câu 5.(1,0 điểm)

      Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn đk $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leq 3$ .Chứng minh rằng

            $\frac{a}{1+b^2}+\frac{b}{1+c^2}+\frac{c}{1+a^2}+\frac{1}{2}(ab+bc+ca)\geq 3$

---------------------

Dinh Xuan Hung:Bài phương trình đề sai.Đang định post thì bạn post mất rồi.Bạn cũng thi Lương à
#559395 Thu gọn BT:$\sqrt{6+2\sqrt{2}\sqrt{3...

Gửi bởi turbopascal trong 14-05-2015 - 21:25

a) Phương trình có nghiệm phân biệt

        $\Leftrightarrow \triangle' = m^{2}-(m^{2}-2).2> 0$

        $\Leftrightarrow -m^{2}+4> 0$

        $\Leftrightarrow -2< m< 2$

Vậy với $-2< m< 2$ thì PT có 2 nghiệm phân biệt.

b) Áp dụng vi-ét có:$\left\{\begin{matrix} x_{1}+x_{2}=-m \\x_{1}x_{2}=\frac{m^{2}}{2}-1 \\ \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow$ $A=\left | 2.(\frac{m^{2}}{2}-1)-m-4 \right|$

$\Rightarrow$ $A=\left | m^{2}-m-6 \right|$

Ta có:$A\geq 0$ Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow m^{2}-m-6=0\Leftrightarrow m=-2$ hoặc $m=3$.
#559387 $(2x+7)\sqrt{2x+7}=x^2+9x+7$

Gửi bởi turbopascal trong 14-05-2015 - 20:45

a)    Điều kiện $x\geq \frac{-7}{2}$.

       Phương trình đã choi tương đương với:

                    $\left ( 2x+7 \right )-\left ( 2x+7 \right )\sqrt{2x+7}+x(x+7)=0$

                    $\Leftrightarrow (\sqrt{2x+7}-x)(\sqrt{2x+7}-x-7)=0$

      $(1) \sqrt{2x+7}=x\Rightarrow x=1+2\sqrt{2}$

      $(2) \sqrt{2x+7}=x+7$. Phương trình này vô nghiệm.
#558414 chứng minh rằng $a^2+b^2+c^2\leq 5$

Gửi bởi turbopascal trong 09-05-2015 - 07:59

Do vai trò của a,b,c trong điều kiện và bất đẳng thức cần chứng minh là như nhau nên ta có thể giả sử $a = max\left \{ a;b;c \right \}$.
Từ giả thiết a+b+c=3 ta có $3 \leq 3a \Leftrightarrow a \geq 1$. Kết hợp điều kiện còn lại ta có $1 \leq a \leq 2$.
Do b,c không âm nên $a^{2} + b^{2} + c^{2} \leq a^{2} + (b + c)^{2} = a^{2} + (3-a)^{2} = 2(a^{2}-3a)+9$.
Lại do $1 \leq a \leq 2 nên (a-1)(a-2) \leq 0 \Leftrightarrow a^{2}-3a \leq -2$.
Suy ra $a^{2} +b^{2} +c^{2} \leq 2.(-2)+9 = 5$. Dấu "=" xảy ra chẳng hạn khi a=2;b=1;c=0.


#555001 Giải phương trình bằng cách dùng tính chất của số chính phương

Gửi bởi turbopascal trong 19-04-2015 - 09:50

                             VŨ HỮU BÌNH

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI TOÁN VỚI NGHIỆM NGUYÊN

              (Dùng cho học sinh lớp 7, 8, 9)

                     Nhà xuất bản giáo dục