Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gà học toán

Đăng ký: 14-08-2006
Offline Đăng nhập: 25-11-2012 - 19:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2...

23-11-2012 - 17:17

$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x-4} = 2012$

Tổng quát bài toán trên với vế phải là số nguyên a

@tramy : Chú ý cách đặt tiêu đề bài viết.

noi tran tro cua nguoi lam toan bdt

19-12-2010 - 01:01

cho 3 số không âm có tổng bằng 3. a,b,c CMR
[text] :sqrt[3]{a}+ :sqrt[3]{b} + :sqrt[3]{c} [/text] :D ab+bc+ca

bdt

19-12-2010 - 00:50

cho 3 số không âm a,b,c thỏa mãn a+b+c=3 CMR
\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} :D ab+bc+ca

BDT khó kinh khủng long đây

18-12-2010 - 16:45

cho 3 số thực không âm a,b,c thỏa mãn a+b+c=3 CMR
:sqrt[3]{a} + :sqrt[3]{b} + :sqrt[3]{c} :D ab+bc+ca

bất đẳng thức khó nhất quả đất

18-12-2010 - 16:40

cho 3 số không âm a,b,c thỏa mãn a+b+c=3 CMR
:sqrt[3]{a} + :sqrt[3]{b} + :sqrt[3]{c} :D ab+bc+ca