Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nhok Tung

Đăng ký: 25-04-2015
Offline Đăng nhập: 21-01-2019 - 22:15
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm $lim U_{n}$.

31-12-2017 - 16:07

Cho dãy số (Un) xác định bởi $\left\{\begin{matrix} U_{0}=a, U_{1}=b, 0< a,b < 1& \\ U_{n+2}=\frac{1}{3}U_{n+1}+\frac{2}{3}\sqrt{U_{n}}, n=0,1,2,... & \end{matrix}\right.$

Tìm $lim U_{n}$.


Tìm lim Sn

02-03-2017 - 20:45

Cho $S_{n}=\frac{n+1}{2^{n+1}}\left ( 2+\frac{2^{2}}{2}+\frac{2^{3}}{3}+...+\frac{2^{n}}{n} \right )$

Tìm lim Sn


$\left\{\begin{matrix} \frac{x}{...

26-02-2017 - 16:33

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn điều kiện $0<x\leq 2\pi$ ; $0<y\leq 2\pi$

$\left\{\begin{matrix} \frac{x}{y}+sinx=m & \\ \frac{y}{x}+siny=m & \end{matrix}\right.$


$U_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}...

17-02-2017 - 14:29

Chứng minh rằng dãy số $U_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}$  $(n\geq 1)$ không có giới hạn


Tìm $Lim\sqrt[n]{x_{1}^{n}+x_{2}^{n...

27-01-2017 - 09:56

Cho dãy số {xk} xác định bởi : xk = $\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+...+\frac{k}{(k+1)!}$ $(k\geq 1)$

Tìm $Lim\sqrt[n]{x_{1}^{n}+x_{2}^{n}+..+x_{2012}^{n}}$