Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tranductucr1

Đăng ký: 28-04-2015
Offline Đăng nhập: 04-09-2019 - 23:17
*****

Chủ đề của tôi gửi

cho $a,b,c \geq 1$ chứng minh rằng $\sigma 2\sqrt{a-...

14-10-2016 - 19:02

Cho $a,b,c \geq 1$ chứng minh rằng :

$2\sqrt{a-1}+2\sqrt{b-1}+2\sqrt{c-1} \leq \sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ac}$


$\sum a \geq 3\sum \frac{1}{a}$

10-06-2016 - 21:55

Cho $a$,$b$,$c$,$d$ là các số dương thỏa mãn 

$\frac{1}{1+a^2}+\frac{1}{1+b^2}+\frac{1}{1+c^2}+\frac{1}{1+d^2} =1$
Chứng minh $a+b+c+d \geq 3(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{c})$


chứng minh tam giác ABC đều

08-06-2016 - 11:30

1) Trong mặt phẳng phức cho 3 điểm A,B,C lần lượt biểu diễn cho 3 số phức $\alpha$,$\beta$  và $\gamma$ 
Chứng minh rằng Tam giác ABC đều khi và chỉ khi thỏa mãn 1 trong các đẳng thức sau :
a) $\alpha+\beta j+\gamma j^2=0$ trong đó j là nghiệm của phương trình $z^2+z+1=0$

b) $\alpha ^{2}+\beta ^{2}+\gamma^{2} -\alpha \beta -\beta \gamma -\gamma \beta =0$
2)  Trong mặt phẳng phức cho 3 điểm A,B,C phân biệt trong đường tròn đơn vị ( có tâm O và bán kính =1) . Trong đó A,B,C lần lượt biểu diễn cho các số phức $\alpha, \beta ,\gamma$ 

Chứng minh rằng tam giác ABC đều khi và chỉ khi $\alpha ,\beta , \gamma$ thỏa mản 1 trong các đẳng thức sau 

a) $\alpha+\beta+\gamma=0$

b) $\alpha \beta +\beta \gamma+\gamma \alpha=0$


Tìm n sao cho $F_{2n+1}$ là số nguyên tố

02-04-2016 - 17:06

Cho dãy Fibonaci với $F_0=1$ và $F_1=0$
Tìm tất cả các n thuộc N sao cho $F_{2n+1}$ là số nguyên tố 


$Tìm n sao cho F_{2n+1} là số nguyên tố$

02-04-2016 - 17:04

$ Cho Dãy Fibonaci Chứng minh  với F_0=1;F_1=1$
Tìm n sao cho $F_{2n+1}$ là số nguyên tố