Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


PlanBbyFESN

Đăng ký: 29-04-2015
Offline Đăng nhập: 18-08-2020 - 22:44
****-

Chủ đề của tôi gửi

Min $P=\frac{x}{xyz+x^{2}+1}$...

15-10-2017 - 23:14

Cho $x,y,z>0$ và $x+y+z=1$.

 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\frac{x}{xyz+x^{2}+1}+\frac{y}{xyz+y^2+1}+\frac{z}{xyz+z^2+1}$


$\frac{a}{b^{2}+c^{2}+2}+\frac{b}{c^{2}+a^{2}+2}+\frac{c}{a^{2}+b^{...

03-10-2017 - 17:40

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $ab+bc+ca=1$.

 

Chứng minh rằng:

 

$\frac{a}{b^{2}+c^{2}+2}+\frac{b}{c^{2}+a^{2}+2}+\frac{c}{a^{2}+b^{2}+2}\geq \frac{3\sqrt{3}}{8}$


MAX $\frac{3a+2b+c}{(a+b)(b+c)(c+a)}$

01-09-2017 - 23:29

$\left\{\begin{matrix} a,b,c>0 & \\ 3bc+4ca+5ab\leq 6abc & \end{matrix}\right.$

 

Tìm MAX:

 

$\frac{3a+2b+c}{(a+b)(b+c)(c+a)}$


$\frac{32}{(a-b)^{4}}+\frac{1}...

17-08-2017 - 21:12

Cho $\left\{\begin{matrix} a>b>c\geq 0 & \\ 3ab+5bc+7ca\leq 9 & \end{matrix}\right.$

 

CMR: 

 

 

$\frac{32}{(a-b)^{4}}+\frac{1}{(b-c)^{4}}+\frac{1}{(c-a)^{4}}\geq \frac{22}{9}$


Min $\frac{a}{b}+2\sqrt{1+\frac{b...

15-08-2017 - 14:17

Cho $a,b,c>0$ và $a=max\left \{ a;b;c \right \}$.

 

Tìm giá trị nhỏ nhất của :

 

$P=\frac{a}{b}+2\sqrt{1+\frac{b}{c}}+3\sqrt[3]{1+\frac{c}{a}}$