Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Senju Hashirama

Đăng ký: 10-05-2015
Offline Đăng nhập: 13-06-2020 - 08:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh tồn tại $2$ đường thẳng sao cho mỗi đường thẳng cắt ít nhất $...

04-07-2017 - 21:48

Trong mọt hình vuông có các cạnh là $1$ chứa 1 số đường tròn . Tổng chu vi các đường tròn là $19$. Chứng minh tồn tại $2$ đường thẳng sao cho mỗi đường thẳng cắt ít nhất $7$ đường tròn trong số các đường tròn đã cho 


Chứng minh định lý về giá trị trung gian của hàm số liên tục

22-03-2017 - 20:43

giả sử hàm số $f$ liên tục trên đoạn $\left [ a;b \right ]$ . Nếu $f(a)$ $\neq f(b)$ thì với mỗi số thực $M$ nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$ , tồn tại ít nhất một điểm $c\in \left ( a;b \right )$ sao cho $f(c)=M$


$\frac{a}{\sqrt[3]{b^2+c^2}}+\frac...

16-10-2016 - 22:54

Cho $a,b,c$ là độ dài 3 cạnh tam giác . Chứng minh 

 $\frac{a}{\sqrt[3]{b^2+c^2}}+\frac{b}{\sqrt[3]{c^2+a^2}}+\frac{c}{\sqrt[3]{a^2+b^2}}<2\sqrt[3]{4}$


$f\left ( x^k+f(y) \right )=y+f^k(x)$

13-10-2016 - 21:21

Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ với số tự nhiên $k>1$ , thỏa mãn 

          $f\left ( x^k+f(y) \right )=y+f^k(x)$


$f\left ( f\left ( x \right ) \right )=x$

18-09-2016 - 13:27

Tìm các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ , thỏa mãn:

 $(i),f$ không giảm 

$(ii),f\left ( f\left ( x \right ) \right )=x$