Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhimtom

Đăng ký: 15-05-2015
Offline Đăng nhập: 12-04-2020 - 21:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊ...

30-03-2020 - 22:24

Bài 84: Cho tam giác ABC nội tiếp (O;R), có (I;r) nội tiếp, tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F. AI cắt (O) tại M.

a) Chứng minh: IA.IM=R^2-OI^2

b) Chứng minh: R^2-OI^2=2Rr (công thức Ơle) từ đó suy ra R>=2r

Bài 85: Cho tam giác ABC nội tiếp (O), phân giác AD. E là tâm (ABD).

a) Chứng minh: Tam giác AEO đồng dạng tg ADC

b) Gọi F là tâm (ACD). Chứng minh A, E, O, F đồng viên.

c) Chứng minh: OE=OF.

d) Khi BC cố định, A di chuyển trên cung lớn BC. Chứng minh diện tích tứ giác AEOF không đổi.

Bài 86: Cho tam giác ABC, AB > AC, nội tiếp (O). I, J là tâm nội tiếp và bàng tiếp góc A của tam giác ABC. AI cắt BC tại D, cắt (O) tại M. N thuộc BD. (O1) ngoại tiếp tam giác AND. (O2) qua I và tiếp xúc trong với (O1) tại A. P, Q là giao điểm của (O2) với (O) và AN.

a) Chứng minh: IQ//BC.

b) Chứng minh: M, P, Q thẳng hàng.

c) Chứng minh: AI.AJ=AD.AM

d) Chứng minh: NJ//PQ.


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊ...

29-03-2020 - 21:38

Bài 81. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), tiếp tuyến tại A cắt BC tại T. Gọi J là tâm bàng tiếp góc A. Gọi AJ cắt (O) tại M. Kẻ MK là đường kính của (O). Gọi JK cắt (O) tại P. Kẻ JD vuông góc BC. Gọi N là trung điểm JC.

a) Chứng minh: PMJN nội tiếp.

b) Chứng minh: CDPN nội tiếp.

c) Chứng minh: ATPD nội tiếp.

 

Bài 82. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), I là tâm nội tiếp. Gọi AI cắt (O) tại M. Gọi E thuộc cung nhỏ MC. Gọi F thuộc BC sao cho ^CAE = ^BAF. Gọi EI cắt (O) tại K. Gọi KM cắt AF tại L.

a) Chứng minh: IL//BC.

b) Chứng minh: MK chia đôi IF.

c) Khi E, F di chuyển, chứng minh đường thẳng qua F song song với MK luôn đi qua một điểm cố định.


Trong chủ đề: [TOPIC] ÔN THI HÌNH HỌC $\boxed{\text{THPT CHUYÊ...

29-03-2020 - 14:27

Bài 80 Cho tam giác ABC, cạnh AB nhỏ nhất, có (I) nội tiếp, tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F. Gọi M, N là trung điểm BC, CA. Gọi AI cắt DE tại Q.

a) Gọi IF cắt MN tại K, gọi IA cắt EF tại G. Chứng minh: QF//GK.

b) Gọi BI cắt DE tại P. Gọi AP cắt BQ tại H. Chứng minh: DH vuông góc IM


Trong chủ đề: bất đẳng thức

24-09-2019 - 16:00

 cho $0\leq a, b, c, d\leqslant 1$ Chứng minh rằng $\frac{a}{1+bcd}+\frac{b}{1+acd}+\frac{c}{1+bad}+\frac{d}{1+bca}\leq 3$


Trong chủ đề: bất đẳng thức

22-09-2019 - 09:42

Em cảm ơn Sin99 , Sin99 gợi ý cho em bài 3 và bài 4 nữa....... :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: