Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Min Nq

Đăng ký: 24-05-2015
Offline Đăng nhập: 24-09-2017 - 13:27
*----

Chủ đề của tôi gửi

$x^{y}y^{x}=(x+y)^{z}$

19-09-2016 - 01:10

Giải phương trình nghiệm nguyên dương $x^{y}y^{x}=(x+y)^{z}$


Chứng minh $I$ là trung điểm $GM$

11-08-2016 - 18:57

13898218_610849319089912_1957250891_o.pn

$M$ nằm trong tam giác $ABC$ nhé : )


Chứng minh $M,G,I$ thẳng hàng

11-08-2016 - 18:55

13898218_610849319089912_1957250891_o.pn


$3^{y}\leq 2^{my-n}$

11-08-2016 - 18:48

Cho trước hai số nguyên dương $m$ và $n$. Hãy tìm số nguyên dương $y$ nhỏ nhất sao cho $3^{y}\leq 2^{my-n}$

 

$d(d_{(n)}).d(d_{(n)}-1)=d(n)$

13-07-2016 - 20:34

Ta đặt $d(x)$ là số các ước dương của số nguyên dương $x$. Tìm số nguyên dương $n$ sao cho:

$d(d_{(n)}).d(d_{(n)}-1)=d(n)$