Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyen the vinh

Đăng ký: 24-05-2015
Offline Đăng nhập: 11-09-2015 - 08:09
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: cho 3 số a,b,c thỏa mãn -1<=a,b,c<=2 và a+b+c=0 chứng minh ab+bc+...

30-05-2015 - 07:55

à mình tìm được chỗ sai rồi cảm ơn bạn nha


Trong chủ đề: Tìm các số thực a, b biết $\left | 2x+a \right |=\lef...

29-05-2015 - 22:19

tìm tất cả các số thực a và b sao cho |2x+a|=|bx+5| với mọi số thực x

Trong chủ đề: Tìm các số thực a, b biết $\left | 2x+a \right |=\lef...

29-05-2015 - 11:20

câu a là đề luôn đó @@