Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyen the vinh

Đăng ký: 24-05-2015
Offline Đăng nhập: 11-09-2015 - 08:09
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC đường tròn tâm I nội tiếp tam giác tiếp xúc với cạnh BC tại D

30-08-2015 - 23:11

Cho tam giác ABC đường tròn tâm I nội tiếp tam giác tiếp xúc với canhb BC tại D.Gọi J,K tương ứng là trung điểm của BC và AD.chứng minh rằng 3 điểm I,K,J thẳng hàng.(chứng minh bằng vecto giúp em nhé các pro)


$a.\overrightarrow{AA'}+b.\overrightarrow{BB'...

30-08-2015 - 15:56

Cho tam giác ABC có BC=a,CA=b,BA=c đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với BC,CA,AB tại $A',B',C'$ Chứng minh $a.\overrightarrow{AA'}+b.\overrightarrow{BB'}+c.\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{0}$


cho tam giác ABC có BC=a,CA=b,BA=c gọi I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác chứng...

27-08-2015 - 22:15

như trên


Cho hình thang ABCD.O là giao điểm AC và BD.Từ O vẽ đường thẳng song song với đáy cắt A...

13-08-2015 - 16:13

chứng minh vecto MN=(b.Vecto AB+b.vecto DC)/(a+b) với AB=a và CD=b


cho hình thang ABCD.O là giao điểm AC và BD.Từ O vẽ đường thẳng song song với đáy cắt A...

13-08-2015 - 09:13

cho hình thang ABCD.O là giao điểm AC và BD.Từ O vẽ đường thẳng song song với đáy cắt AD và BC tai M và N.Gọi JK la đường trung bình của hình thang chứng minh JK.MN=AB.CD