Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngobaochau1704

Đăng ký: 16-06-2015
Offline Đăng nhập: 06-07-2019 - 19:36
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O(0;0) bán kính R=4 và ngoại tiế...

30-04-2018 - 16:02

hệ thức Euler nha bạn: $d$$=$$\sqrt{R^{2}-2Rr}$


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O(0;0) bán kính R=4 và ngoại tiế...

30-04-2018 - 15:35

bạn là dân CBL phải không.

bài này sd hệ thức Euler nha bạn


Trong chủ đề: Tính P: $P=u^{8}+\frac{1}{u^{8...

20-05-2017 - 22:49

$x^{8}+\frac{1}{x^{8}}=(x^{4}+\frac{1}{x^{4}})^{2}-2=[(x^{2}+\frac{1}{x^{2}})^{2}-2]^{2}-2=([[x+\frac{1}{x}]^{2}-2]^{2}-2)^{2}-2$

sau đó thế vào là ok tk


Trong chủ đề: $\boxed{TOPIC}$ Véc-tơ và ứng dụng

17-09-2016 - 19:31

véc tơ hay


Trong chủ đề: Chứng minh rằng:$\widehat{ACH}=\widehat{ADK...

15-03-2016 - 22:23

đề chuyên Quang Trung 2015-2016