Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngobaochau1704

Đăng ký: 16-06-2015
Offline Đăng nhập: 06-07-2019 - 19:36
*****

Lời nhắn

Hình ảnh

ngobaochau1704

có ai có tài liệu chuyên đề sử dụng phép biến hình để chứng minh hình học phẳng cho mình xin được không
14-09-2017 - 10:58
Hình ảnh
Hình ảnh

ngobaochau1704

tết này là thời điểm thích hợp để tăng tốc và hướng đến trường chuyên
26-01-2016 - 22:18
Hình ảnh

ngobaochau1704

cho $a$,$b$,$c$$\geqslant$0 và $a^2$+$b^2$+$c^2$=3. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $\frac{a^3}{\sqrt{1+b^2}}$+$\frac{b^3}{\sqrt{1+c^2}}$+$\frac{c^3}{\sqrt{1+a^2}}$
18-06-2015 - 20:00
Hình ảnh

ngobaochau1704

mọi người chỉ cho em cách đăng bài zs
18-06-2015 - 19:57
Hình ảnh

ngobaochau1704

toán học thật tuyệt vời
16-06-2015 - 21:27