Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Changg Changg

Đăng ký: 17-06-2015
Offline Đăng nhập: 20-12-2017 - 20:59
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho a,b,c không âm: $5(a^3+b^3+c^3)+12abc=27.$ CMR: $a+b+c...

07-08-2015 - 09:46

Lạ nhỉ,cho q=3 rồi từ đó cm q<=3.Thật vô lí

 

cần chứng minh p<=3 chứ có phải chứng minh q<=3 đâu

 

chuẩn luôn

 

Mấy bạn coi lại nhá, chị trên giải bằng phương pháp phản chứng nên giả sử $a+b+c=3$ là hoàn toàn hợp lý.


Trong chủ đề: Chứng minh đường thẳng đi qua các cặp định tương ứng đồng quy

04-08-2015 - 19:24

 bài 52 trong sách tài liệu chuyên toán.

Tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$. Gọi $A', B', C'$ lần lược là điểm đối xứng của $A,B,C$ qua $BC,CA,AB$. Chứng minh rằng $(AOA'), (BOB'), (COC')$ có điểm chung khác $O$


Trong chủ đề: Chứng minh đường thẳng đi qua các cặp định tương ứng đồng quy

04-08-2015 - 19:16

Vậy bạn đăng bài toán gốc thử xem  ^_^

Ý bạn là bài nào?


Trong chủ đề: Chứng minh đường thẳng đi qua các cặp định tương ứng đồng quy

04-08-2015 - 19:01

 Tam giác $ABC$ và tam giác $XYZ$ trực giao và có cùng tâm trực giao nên theo Định lý Sondat ta có điều phải chứng minh ,

Ý tưởng thì đúng, nhưng sai rồi nhé. Điều kiện để dùng định lý Sondat là $AX, BY, CZ$ đồng quy. Theo mình nhớ bài này mạnh hơn định lý Sondat, nó dùng để chứng minh định lý Sondat.


Trong chủ đề: \[\frac{1}{\left ( x-y \right )^{...

04-08-2015 - 13:24

Bài 2. Đặt $x=\sqrt{a}, y=\sqrt{b}, z=\sqrt{c}$ thì ta cần chứng minh: $4(x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3)\leqslant 4z^6+(x^2+y^2)^3$

Bất đẳng thức này tương đương với $3x^2y^2(x-y)^2+(x^3+y^3-2z^3)^2\geqslant 0$ hiển nhiên đúng.