Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sherlock Homes

Đăng ký: 24-06-2015
Offline Đăng nhập: 04-12-2016 - 10:57
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hình học 9

13-11-2015 - 15:46

  Cho đường tròn (O) đường kính BC=2R và dây cung AB=R

a) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A. Tính BC theo R.

b) Trên tia OA lấy điểm D sao cho A là trung điểm của OD. Chứng minh rằng DB là tiếp tuyến của (O).

c) Vẽ tiếp tuyến DM với (O). Chứng minh rằng tam giác BDM đều.

d) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt BM tại E. Gọi K là giao điểm của CD và OE. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OKC theo R.


$a^{2003}+b^{2003}=a^{2004}+b^{2004}=a^...

27-06-2015 - 20:39

Cho $a^{2003}+b^{2003}=a^{2004}+b^{2004}=a^{2005}+b^{2005}$. Tính $a^{2006}+b^{2006}$


$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2...

24-06-2015 - 17:11

Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}-y(4-x)=-1 & \\ (1+x^{2})^{2} +y^{2}(2x+2y-7)=0& \end{matrix}\right.$

@votruc:Chú ý cách đặt tiêu đề