Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chibiwonder

Đăng ký: 25-06-2015
Offline Đăng nhập: 18-05-2018 - 14:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phương trình vô tỷ khó

03-03-2017 - 09:37

Phương trình đây 

$x\sqrt{3-2x}=3x^{2}-6x+4$


Lại 1 bất đẳng thức lượng giác

26-06-2016 - 21:15

Cho tam giác ABC chứng minh rằng:

$sin\frac{\widehat{A}}{2}.sin\frac{\widehat{B}}{2}.sin\frac{\widehat{C}}{2}\leq \frac{1}{8}$


Diện tích 8

11-03-2016 - 05:40

Cho tứ giác $ABCD$ có $AB\perp CD$ tại O.

Biết $AB=\frac{1}{2}CD; OA=\frac{1}{3}AC$ và diện tích OAB=4,3cm vuông . Tính diện tích ABCD

 

 


Tìm Min $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})$

11-03-2016 - 05:29

Tìm Min biết ab>0

$(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})$


Chứng minh MN phân giác góc PMQ

13-02-2016 - 09:49

Cho Hình thang cân ABCD (AD\\ BC). M,N trung đìểm BC, AD.Trên tia đối tia |AB lấy P bất kỳ .PN giao BD ở Q.

Chứng minh MN phân giác góc PMQ